Πρωτοσέλιδο Χτύπος:Recognized text:
5 12
ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ
ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇÓ

www.xtypos.gr

ΣΑΒΒΑΤΟ 5.12.2015
ΕΤΟΣ 20ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 929
ΤΙΜΗ: 1,00* ευρώ

Για να ΓΝΩΡIΖΕΤΕ ό,τι ΣΥΜΒΑIΝΕΙ στο ∆HΜΟ σας
20 ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΜΕ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΑΙ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Σελίδα 8

Ώρα µηδέν για
τους δήµους
Σελίδα 8

Οι ∆ήµαρχοι βάζουν λουκέτο

Θα τα δηλώνουµε όλα!
Σελίδα 3

Έρχεται το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο.
Αλλαγές στις ∆ηλώσεις Πόθεν Έσχες από το 2016.

Συµβουλές για δανειολήπτες που βρίσκονται µε τη θηλιά στο λαιµό

Μύθοι και
Αλήθειες
για οικουµενική
και συγκυβέρνηση
Πώς το ασφαλιστικό

µετατρέπεται σε θρυαλλίδα αλλαγής
των κοινοβουλευτικών σχηµατισµών.

Γιατί η Ν.∆. και ο νέος
αρχηγός της αποτελούν

«κλειδί» στο σχηµατισµό
οικουµενικής κυβέρνησης.
Τι σηµαίνει η φράση του
πρωθυπουργού «τα σκυλιά ουρλιάζουν, αλλά το καραβάνι προχωρά».

Η επανάληψη του
σεναρίου του 2011 και ο

ρόλος Φώφης, Θεοδωράκη.

∆άνεια:15“µυστικά”
σώζουν το σπίτι σας
Τι ισχύει βάσει του νέου Νόµου από 1-1-2016
Πίνακες και αναλυτικές οδηγίες για να γλυτώσετε
το ακίνητό σας από εκποίηση.

Σελίδες

6,7

Πώς "κουρεύονται" τώρα τα δάνεια,

ποιες είναι οι προ ποθέσεις εξαίρεσης για τους
οικονοµικά ευάλωτους οφειλέτες.
Πώς θα καθοριστεί το ποσό που θα
πληρώσετε, τι πρέπει να ξέρουν όσοι έχουν υπαχθεί
στο Νόµο Κατσέλη.

Μια χώρα σε κατάθλιψη αναζητά σανίδα σωτηρίας

Bing Bang µε Παΐσιο,
Βασιλιά και Σώρρα

ρίες
ω
ε
θ
ς
ε
τ
Απίστευ ς αφανίζουν
ία
συνωµοσ και κοινωνία
κόµµατα
Οι αριστεροί «µάγοι»
Σελίδα 5

του ΣΥΡΙΖΑ και οι «δεξιοί»
ιζνογκούντ της Ν.∆.

Πώς µεταφράζεται
µεταφράζετα η
θεωρία της µεγάλης έκρηξης
στη µνηµονιακή Ελλάδα.

Το ιστορικό προηγούµενο της
∆ηµοκρατίας της Βα µάρης και το τέρας
που όλοι τρέµουν ότι θα γεννηθεί.