Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 14ος / Αριθµ. φύλλου 4122/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ / [email protected]

ΣΥΓΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

«Βραχυκύκλωµα»
στο Καραµανδάνειο

∆ΙΪΣΤΑΝΤΑΙ
ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ
ΜΕΤΑΞΥ
ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
METΑ ΤΗ
ΦΩΤΙΑ ΠΟΥ
ΕΚ∆ΗΛΩΘΗΚΕ
/ ΣΕΛ. 4

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΑΝ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ, ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ∆ΡΑΣΤΗ ΤΗΣ ∆ΟΛΟΦΟΝΙΑΣ

Οργή και πόνος

του πατέρα για
τον άδικο χαµό
του παιδιού του

ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΑΝΕΙΣΤΩΝ

Βαθύ µαχαίρι
στις συντάξεις
/ ΣΕΛ. 33

∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΑΠΟ Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

Πολιτική
σταθερότητα
ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ Η ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
/ ΣΕΛ. 10

ΣΕ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ∆ΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ
ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ∆ΥΟ ΜΗΝΕΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Π. ΜΑΡΛΑΦΕΚΑ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

/ ΣΕΛ. 5

ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ «Γ»

ΑΝΤΙ∆ΡΟΥΝ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΚΡΑΥΓΑΛΕΑ
ΚΕΝΑ ΣΤΟ ΠΟΘΕΝ
ΕΣΧΕΣ 2011
ΤΟΥ Γ. ΣΤΑΘΑΚΗ

«Μέτρα πρόνοιας
για εγγυητές
των δανείων»

/ ΣΕΛ. 7

Στην Πάτρα
η πρέσβειρα
της Αυστρίας

Τρία τµήµατα, αντί για
δύο στην Πάτρα
u ∆ΙΑΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΙΓΙΟΥ

ΣΤΟ ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Νέος πρόεδρος
ο Βασίλης
Τριανταφύλλου

/ ΣΕΛ. 3

/ ΣΕΛ. 2

ΣΠΟΡ

/ ΣΕΛ. 36

«Αµέλησε» να...
δηλώσει 38 ακίνητα
και 1,8 εκατ. ευρώ!

/ ΣΕΛ. 34

Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ (5 µ.µ.) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΜΕ ΠΑΟΚ

«Φτερούγισµα» για νίκη...
/ ΣΕΛ. 25-32

C M
YK