Πρωτοσέλιδο Αυγή: Αν το δηλώσεις μπορείς να το σώσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
05|12 _
(@) .
Η ΑΥΓΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
μπορείε να το σώσειε
Στο «ματι» τής εφορίας 1,3 εκατ. ΑΦΜ για αδήλωτες καταθέσεις στο εξωτερικό
ἄ0λα στα Με Αυτή είναι ή βασική αρχή του νομοσχεδίου για το περιουσιολόγιο αλλα και αλλων ρυθμίσεων που ετοιμόζει το υπουργείο Οικονομικών για
τον δραστικό περιορισμό τής φοροδιαφυγής στή χώρα μας. ή οποία αποτελεί όχι μόνο ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο. πρόβλήμα τής οικονομίας αλλό και ένα από τα σήμαντικότερα ζήτήματα
κοινωνικής δικαιοσύνής. Σύμφωνα με πλήροφορίες,
το περιουσιολόγιο, που το επόμενο διαστήμα παίρνει
τον δρόμο προς τή Βουλή. θα προβλέπει τήν καταγραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων, κινήτών
και ακίνήτων. επί ποινή δέσμευσής εκ μέρους του
Δήμοσίου οποιουδήποτε στοιχείου δεν δήλωθεί.
Οι πρώτες δήλώσεις αναμένεται να υποβλήθούν
πιχαντιστεε οι μακεήόρήδεε
τήε Καήιφόρνιαε
Τρομοκρατία που συνδέεται με το Ι818 το πιο πιθανό σενάριο για
το μακελειό τής Τετόρτής στο Σαν Μπερναρντίνο τής Καλιφόρνιας με
τους 14 νεκρούς. Το πρακτορείο ειδήσεων Ααιήεα του Ισλαμικού
Κρότους μετέδωσε ότι υποστήρικτές τής τζιχαντιοτικής οργανωσής
διέπραξαν τήν επίθεσή, ενώ και το ΡΒΙ ερευνα το περιστατικό ως υπόθεσή τρομοκρατίας. Η δρόστις είχε αναρτήσει σε ψεύτικο λογαριασμό στο Ραοεθοοκ «δήλωσή αφοσίωσής» στον ήγέτή τής οργα
νωσής Αμπού Μπακρ Αλ Μπαγκντόντι.
Δανικό «όχι» σε ήερισσότερή Ευρώήιι
ἄΟχι» σε περισσότερή Ευρώπή ψήφισε το 53,7% των Δανών στο
νέο δήμοψήφισμα που διεξήχθή στή χώρα με θέμα τήν κατόργήσή
των εξαιρέσεων από τή Συνθήκή του Μααστριχτ.
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ο ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12453
Αν το διιήώσειε
τον Σεπτέμβριο του 2016. Εξόλλου, όπως δήλωσε ο
αναπλήρωτής υπουργός Τρ. Αλεξιόδής, τις προσεχείς ήμέρες προωθείται στή Βουλή ρύθμισή
για καταθέσεις που δεν καλύπτονται από τις _
φορολογικές δήλώσεις, είτε βρίσκονται ε
ντός είτε εκτός τής χώρας.Ήδή στο
μικροσκόπιο τής εφορίας
βρίσκονται
ΑΦΜ για αδήλωτες καταθέσεις στο εξωτερικό. ` · .
Οι καταθέσεις αυτές θα
πρέπει να δήλωθούν έναντι καποιου λογικού προστίμου.
ΣΕΛ. 13
1,3 εκατ. '
Παιδεία, σχεδιασμός
και πρόσωπα
ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΜΕΛΗ'
Χέρι: Επενδύστε.
στην Ελλάδα
Τήν καίω του για «τον τρόπο με τον οποία
προσεγγίζει ή Ελλαδα τήν προσπαθεια οικονομικής μεταρρύθμισής και τις προκλήσεις του χρέους
και τής αναδιόρθρωσής» εξέφρασε ο Τζ Χέρι κατα
τή συναντήσή του με τον Αλ. Τσίπρα. διαβεβαιώνοντας ότι «οι επιχειρήσεις θΘουν να βοήθήσουν».
«Η Αμερική στήρίζει τήν Ελλόδα» είπε στα ελλήνικό. Τέλος, εξέφρασε αισιοδοξία για το Κυπριακό.
ΣΕΛ. 3
μίας στήν “Μ το δεότε- ζ
ρα εξόμήνο του 2016 βλέπει ο
ΣΣΛ. 19
στήματος.
ΣΣΛ. 18
Φαίνεται πως ή ανυδρή πολιτική σκέψή και ο πνευματικός επαρχιωτισμός που
χαρακτήριζε τα πρόσωπα «όλων των εκδοκών του παλιού», με τήν κουτοπόνήρή
ρήτορεία και τις παρα-θεσμικές πρακτικές,
απειλεί να διαποτίσει σε ανήσυχήτικό
βαθμό το σύνολο του πολιτικού μας συ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 _
σή έκθεσή τής Τράπεζας τής
Ελλαδος, τήν οποία παρέδωσε
χθες στον πρόεδρο τής Βουλής
Ν. Βούτσή Ο κεντρικός τραπεζίτής ζήτπσε συναίνεσή από όλες τις πολιτικές δυνόμεις για
να προχωρήσουν ή συμφωνία
και οι μεταρρυθμίσεις.
ΣΕΛ. 4·5
 βρόμικου χρήματος
Ε Στουρνόρας.με τήν Νόαμ. 
Αξιοθαύμαστες
οι ελλήνικές
προσπαθειες
«Αξιόθαύμαπες› χαρακτήρίστήκαν οι προσπαθειες τής Ελλόδας στο προσφυγικό από τον
προεδρεύοντα του Συμβουλίου Ζ.
Ἀσελμπορν μετα τή χθεσινή σύνοδο υπουργών Εσωτερικών τής
ΕΕ. Παραλλήλα ο Γαλλος υπουργός Εσωτερικών Μή. Καζνέβ ζήτήσε «αντί να τής κουναμε το δόχτυλο, να τή βοήθήσουμε».
ΣΕΛ. 5-7
Ετεροκαθορίζεται
ή Ν.Δ. έναντι
του ΣΥΡΙΖΑ
Η στήσει έναντι τής κυβέρνήσής αποτελεί πεδίο διαμαχής των
υποψήφίων προέδρων τής Ν .Δ. Ο
Ά. Γεωργιαδής ζήταει δήλώσεις
«πολιτικής νομιμοποίήσής» κατα
τής κυβέρνήσής, Τζιτζικώστας Μήτσοτόκής «βαζουν» τον ΣΥΡΙΖΑ σε οικουμενική (με αλλον πρωθυπουργό), ενώ ο Ευ. Μεϊμαράκής επισήμαίνει: «Άλλο συνεννόήσή, αλλο συναίνεσή, αλλο στήριξή και αλλο οικουμενική. Απαιτείται όμως ή συνεννόήσή›.
ΣΣΛ. 11
Ποινική δίωξή
εις βαρος του Αλ.
 Μήτρόπουλου
Πα φοροδιαφυγή και ξέπλυμα
ΣΣΛ. 10
Ανόκαμψή το κι ο «βήεπει» ή τα,
Επιστροφή τής οικονο- ή 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα