Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Μεγάλο κόλπο στις μειώσεις επικουρικών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΕΔΕ
Η Γ ¦
ΕΝΑΣ 'ι]=:ΖΞΞΒΤϋΜΞ ΕΤ Τ] 
ΤΑ 7 ΘΑΥΜΑΤΑ μ
ΤΗΣ ΜΑΓΕιΡικι-ιΣ
ΣΥΝΤΑΓΕΣ , ι
ΥΓι£ιΝΗΣ Μι
ς Η _ η
το βατο 5 Δεκεμβριου 2015 - Αριθμός ιρι3λλομ 1.765
Τιμή 130 € Β € ο εκδοση με τις Προσφορες) - νννννν.ε-ὶγμοΞ.ααΜ
ΑΠΟΚΛΕ|ΣΤ|κΟ ' ΤΑ ΔΥΟ ΣΕΝΑΡ|Α ΤΟΥ Υ|'|. ΕΡΓΑΣ|ΑΣ
ΜεγαΠσ ΜΒΜ
στα: μειωσειε επικονρικών
ΠΕΡικοΠΕΣ Γ|Α Τ] ΕΚΑἙ
ΣΥΝΤΑΞ|ΟΥΧΟΥΣ
Αναλυτικοί Πίνακες με τις
αι·ιοδοχές αι·ιό το 2016
και Ποια τι Πιθανότητα να
γλιτώσουν το «ψαλίδι» οι
ει·ιικουρικές κατω αι·ιό τα ΤΖΟ €
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ - ΣΟΚ
Καθυστερσὐν την καταβολή αναδρομικών για
ει·ιικομρικές συνταξεις,
ώστε να ετιανυΓιολογιοτοὐν μετα τις
νέες μειώσεις!
ι '37 -  " 
ς σε· Σ
. ΖιιιΠιΕζΠ£ιιΚω: · _
ΟδοιΠορικό στο χωριό
με τα 20.000 έῆατα
ΣΕΞ" (Η
Φτωχεια και Πῆηθωρισμός
«ρίχνουν» τον Μαὁούρο
ΣΕω Η?
Ρ"(ΠΠΕΣ ΜΜΜ" |(
Λ' ΠΧ' ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΡΙ!" ΠΡΟΤΕ|ΝΕ| Ο ΣΤ0ΥΡΝΛΡΛΣ ιι
Τει/Ωκε- ¦ΔιΜι τι ιατροικισΜιιἔ@ `
“έχουν ακα
για τους ασθενείς!
ΕΤΟ|Μ|·| Η ΡΗΟΝΤΕΧ ΝΑ ΑΝΑ/ΧΑΒΕ| ΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΑ Σ|(Ο|-||ΑἙἑἶἔΕΕΞ
(δ) ΚΔ' Ο θΕΠΣ_“ ΕΠΛΑΣΕ ΤΗ ΓΥΝΑ||(Α
 Π|0 ΔΥΝΑΤΠΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ|ΑΒΠΛ0
ΠΕΠ;”
'ΚΟΥΡΕΜΑ'
ΕΩΣ 50% ΣΤ|Σ
ΑΓΡοΤικΕΣ
ΕΠ|ΔΟΤ|·|ΣΕ|Σ
ι ΜΕΝ
Μ|ΣθΩΤΟ|, εγΝτΛΞιογχσι,
«ΜΠΛοκΑκ|Α»
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑ| Ο' ΦΟΡΟ'
Ε|ΣΟΔ|·|ΜΑΤΟΣ ΤΟ 2018
ΣΕΛ_ "7
ΤΟ |'|ΑΡΑΣΚ|·|Ν|Ο
το: εσιει€ειιΠι=ιΞ τον
να. ΕΞΩΜΕΡΠΕΞ@Ν ΜΝ μινι
ΚΥΠΡ|ΑΚ0, ΝΕΕΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
ΧΑ' “ΣΥΜΠΑΘΕ|Α'
ΑΠΟ  και

Τελευταία νέα από την εφημερίδα