Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
η' - . ο εκεΜαΡιογ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
ΧΧ ΨἩἡοΣ ~  .  
“Μ Β ΕΠΒΧ|ἶ|°Ρ"Ηἔε¦ἶ
κ. τι ο Α ι τ Θ
οι νέοι μέτοχοι
ΤΡΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΦΩΣ ΕΛΠΙΔΑΣ τυντραιιεζων
“οι και η αναγκη για πραγματικα «ισοδυναμα», επενδυσεις και ΝΟΤΙΑ" Σω με Το 5 2 δισ
Με υγραεε 
στην οι κονομἰ η
το ΣχΕΔιο ΠΑ τιΣ ΕιΔικΕΣ ΜΤΒ ΑΜΒ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Στι-ι χΩι>Α γω Το «κὁκκΜ»
“ ` ° ΑΝΑΣΑ Στιι υιοιΑιιχΑιιιΑ Από τΑ ΝΑΑ τιιιιοΑοι·ιΑ ι·τνιΑΑτοΣ » Μ“ωω «πρωι
Την ώρα που η χώρα βρίσκεται στον αστερισμό των ως” ΜΙ" ΜΜΜ
προαπαιτουμενων, με το πολιτικό σκηνικό «γεματα» σενόρια, Μ Β
μπαίνει στο τραπεζι και το χρέος και το ενεργειακό στοίχημα
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΥ Μ 37
' |`)`)`(1 Ι
ΠληΡῳν0υμε “Μ0ἩΜΜΜΜ“ 39%, κατω τα ΠλωΩς για
ακριβο Τον δισ. το Μακ ιυιι κεΦολωογω ._ .
. . Ι Ρο||ι Ρο||ιε
 0  ΠρΟΙΟνΤΟ και Ρ· Στόχος ται.000 σημεία πώλησης
ωρἰτ8'ωπττο Μ χ Μμ·κικμΑμΑώ π0ώΤ8ςύλΡς
ΜΟΛΙΣ ",7 ΔΙΣ. ΕΒΑΑΑΝ ΣΕ 4 ΜΗΝΕΣ Ο' ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ στην αγορα
ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΔοΘι-ικΕ ΣΤΑ ΜΕΛΗ  
ΠΑ «ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» - .
Ξἔἑ%·“σε 1::: ········ Η ντι ρε κτἰ βα τι ΑΓ φαση
ΤΟ Ο ο . ¦ ια τι ιτυ ε ω.
 ·  »ΤοπρύσπιοσπνΑώνΜΜοποιω
ια τους φα ρου
Δρ· _. ευποΜΕοτεΑ πλω
ΚΑΙ ΚΑΤΑ
το καρτέλ και ο πόλεμος των εταιριών
Σελ.35
 ΞΕΝΩΝ ____ ¦
ΕΠΕΝΔγΤΩΝ _ ΤΑ ΠΥΡ/λ ΤΗΣ ΕΒΕ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΑ' ΤΟΥΣ... ΤΕΡΜ/ΜΟΤΟ
«Έχουν ΜΒΜ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑ ΤΗ ΝΑΥΠΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΥ η *
6ι°ω°σειἑ σχεδόν _ «Θηλιό» 
Ι ἔΞεἔἑ°ἔἱνἙΞἑως» Η ΒΑΣΑΝΟΣ ΤΗΣ ΙΝΤΗΑ|.ΟΤ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΟΝΤΑΡΕΙ Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ Σελ. 28·2Ο 
Τα εργα που χτυπό
η σόμπας Τα Μα|ι|ια|ιτε και τα βαρἰδια του Κόκκαλη »ΑΜΜΑΜωΑ
Μ 2”, Ρ· κερδη για |ιιτταεοπι - θυγατρικές με δανεισμό 2ΒΒ,τ εκ. και ταμειακές απώλειες 69,4 εκ. » Μ" εξωΜω"Μ ΜΝ" Ιω εκ·

Τελευταία νέα από την εφημερίδα