Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: "Αγώνας δρόμου" για το β' πακέτο προαπαιτούμενωνRecognized text:
Ν 01 στην ενημέρωση των εΠενδυτὡν
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΨΨ&5·ΞΦωΕ“ή@τ_ -ΠλίθῖΚΕΥΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡ©Υ2°15 ζ .379ὲ_ ΧΕὁΗΟἔ: _ΕἔΥμΦΥ. ἐξ” 
Γενικός Δεικτης
ΕΑ. ΒΤ Τ¦3θ Οι Δεικτες της ημερας
ιΜπ“ππ ""||"·
απωυαα› "·'ι"·
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ - _
ΜΜΜ-Μι _ _
Ημερήσια Μεταβολή
Γ|Α ΤΗΝ ΕΚΤΑΜ|ΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ Ί Δ|Σ. ΤΗΝ ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ιιΑ|'ΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ».
ΗΜΕιΣιΑ ΟιιςΟΝσινιιιι Ει-ιΜΕΡιΔΑ
'Ζω Πω ΜΕ Μ" δΌ
ἔἔἔἔἔ
- ,Τ'ΜΗ-..ΙἐΞ
 ...... 
κ°°°°““ οι
για τα β' πακέτα πρααπαιτούμενων
Ευ. Τσοκαπὡτος: Η συζήτηση για το χρέος
θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο
  η πτωτική τάση στο ΧΑ. :Ω
προωθείται βιώσιμο
Τρ. Απεξιάόης: Αναμένεται εκτίναξπ ἔ Πρωτοσωτεί η Γερμανία - Επέκταση
της συμπιεσμένης όυναμικής  
Ο Ο"(ΟΝΟΜ|Α 
Πρέπει να εφαρμοσθσύν
 «Παιχνίόια» με την Ξ
αναπτυξιακό πρότυπο ι παραμονή στη Σένκεν ¦
ΣΣ ἴ των ὁΟΟΟΤΠΟ|ΟΤῇἙων της ΕΓΟΠτθΧ ΕΟ..!
ΠΟ^|Τ|ΚΗ 3-5
ς τις ΤΤ Δεκεμβρίου οι ελ<( ! . ! ληνικές αρχές πρέπει να ε
φαρμόσουν το δεύτερο
πακέτο προαπαιτούμενων, ούτως
ώστε να εκταμιευθείη υποδόση του ενός δισ. ευρώ την αμέσως επόμενη εβδομάδα», δήλωσε χθες από τις Βρυξέλλες ανώτερος αξιωματούχος των
Βρυξελλών.
Ο ίδιος αξιωματούχος της ευρωζώνης επεσήμανε ότι το ένα δισ. ευρώ
καλό θα ήταν να εκταμιευθεί πριν από το τέλος του χρόνου, διότι διαφορετικά η εκταμίευσή του θα καθυστερήσει. ”Οπως εξήγησε ο ίδιος, η διαθε
· σιμότητα της υποδόσης του ενός δισ.
ευρώ λήγει στο τέλος του Δεκεμβρίου. Ωστόσο, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, αυτό δε σημαίνει ότι το ένα δισ.
ευρώ θα εξατμιστεί, αλλά θα είναι
διαθέσιμο με τις επόμενες αξιολογή
·“““; σεις του ΠΑΤΟ!) προγράμματ09 ε'
ντός του 20' 6.
Εξάλλου, ο αξιωματούχος της ευρωζώνης δήλωσε ότι "τα καλά νέα" είναι
ότι τα Τοδισ. ευρώ που προορίζονται
έως τις τ τ Δεκεμβρίου
για την ανακεφαλαιοποιησή τους. Εξέφρασε μάλιστα την ικανοποίησή
του για το γεγονός ότι δύο εκ των συστημικών τραπεζών της Ελλάδος δεν
χρειάστηκαν κρατικές ενισχύσεις για
την ανακεφαλαιοποίησή τους.
Σε γενικές γραμμές, ο ίδιος αξιωματούχος εκτίμησε ότι η συζήτηση για
την Ελλάδα στο ΕυτοΒτουρ της 7ης Δεκεμβρίου θα είναι σύντομη και "δεν θα
υπάρξουν πολιτικά συμπεράσματα".
”Οπως είπε, θα γίνει μια σύντομη ενημέρωση από τον Έλληνα υπουργό και
από τους εκπροσώπους των θεσμών
για τις μεταρρυθμίσεις και τα χρονοδιαγράμματα που θα ακολουθηθούν.
Εξάλλου, ερωτηθείς πότε θα ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση, ο αξιωματούχος της ευρωζώνης εκτίμησε ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες αυτό να συμβεί το Φεβρουάριο. Τέλος,
όσον αφορά το συνταξιοδοτικό, ο αξιωματούχος της ευρωζώνης τόνισε
ότι το μεγαλύτερο μέρος των αποφάσεων θα ληφθεί εντός του πλαισίου
της πρώτης αξιολόγησης και αυτό εί
για τις ελληνικές τράπεζες επαρκούν ναι "μεγάλη πρόκληση'. Μ ..
«Συγκρατημένα»
μέτρα από την ΕΚΤ
ι Μείωση επποκίου καταθέσεων και παράταση
! ΟΕ έως τον Μάρτιο του 2047 :η τ:
Δεκατρία νέα
προγραμματα
του ΕΠΑΝΕΚ
κ η ΔΑ
4 ΑΛΦΑ 2,οιο€ ὁ Ό
Γιατί ήταν η Μετοχή
γ της ημέρας ότι.. κι
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικά ή θετικά
στο ταμππό
Σελ. ΤΜ '3
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Ποιοι οι βασικοί
μέτοχοι της
Ευτοοαηκ
Ποιες εταιρείες του Εειιτεχ
έπαβαν μετοχές  
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΕ'Σ
Μήνυση
κατέθεσαν
οι πράκτορες νΤΤε
κατά του προέόρου της ·
ΕΕΕΠ. για τις αήήαγές :τ
Στη Δικαιοσύνη
η Αθηναϊκή
Ζυθοποιία
Προσφεύγει κατά της
απόφασης της ΕΠΑΝΤ  μ
Η ΕΚΤ
απογοήτευσε
την Ευρώπη
«Βούπιαξαν» οι ευρωπαικές
μετοχές : τ .
Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ