Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΛΗ ΕΠ·Τγχ|Α !Τ°αΜ^Ν
ΣΤΗΝ οΜΑΔΔ ΜΑΣ ¦ ΚΟΠ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΝΒ ΜΠΛΡπ£Λ0Μ ΜΕΓΑΛΟΣ χοΡΗΓοΣ
2] + ξ ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | ΥΥΜΨ.ΚΒἩΕΑθΗ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ Εθ|ΣΜΟΥ | ΜΟΔ
 .· “
Ο ΠΑΝΑ9ΗΝΑ|ΚΟΣ ΑΝΗΚΕ| ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ 
_ Ι _ Π Δ Π Στο ΚΛΕ|ΣΤΒΤΒΥ0ΑΜ(Μ5Μ. - 
[Π] . ι·νε¦ιεοΕοΜε.οκ›-ΜΜ 
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΑΝΔθΗΝΜΚΟΝ ΠΔΡΔΣκΕΥΜΔΕκΕΜΒΡιοΥ 2015 ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ2603 Τ'ΜΗ:1.50€  
.ΝΑ ` .
.νὴ·>ΣΚ.Β;_: . #._ 
 . Έ Π 
 ΣΤοπΑΡκΕκΜΜΜΜΠω / 
 ΣΤ“κ'ΕΞΕΔΡΑΕιηΑιΔπΜΠρΜωΝΑ«πΜΞογΝ»Μ Μ"ΛΡΤΣΕΜΝΛ  'μ 5
α “
Γί .
ώ;;ἩιΏ ΜΜΜ ¦ ι Μ) 
  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ΚΑΕ ΠΑ ΝΑ ΔΗΜ" ΕΤ Ε ΤΗΝ ΤΜΑ|ΠΠΡ|Λ χ! 
η·η1!(ι>|Σ·μι-2›ει!η!μπΛΝΑΜῖκ"ΣΔ
Υ έ . ι έ ΜΝ!" ΤΕΜ! Ϊ*
.  έ  :έ ΔΕΜΕΠΕΕΜ.ἶ@ΚΚ|ΝἔεΞΦΣΑ|ΝΤΤ9ΓΚ@ΛΤΗΣΠΜΜΜΗΣ! “ΚΜ '" ὲἶ
  ηχμΑΠΠΗκΕ ΛΟΓΩ... ΜΜΜ!" ο ΜΠΕΡΝ(
.ξ . έ
ί .
ΜΠΩΛ Μη ΠΑΤΡΑ Η" 'Με
~ 7 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα