Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ανατροπές σε 8 φόρους στα ακίνητα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
4 ΔΕΚΕΜΒΡ|0Υ Με
ΔΡ. ονΜον: '0238
ι.3οε
νννννν.%ηησε.αη
ΡΩΣοτογΡκικοΣ «ΠΟΛΕΜΟΣ»
κλιμακώνεται
η σύγκρουση
ταύρου σουλτάνου
Νέα οξύτατη αντιπαρόθεση
Πούτιν - Ερντογάν. »3
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Μ" ΜΗΝΩΝ
ΤΠ ΛΣΦΛΛ|ΣΤ||ω
))6·Τ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΔ
Βρήκαν
εταιρεία και
ημερομηνίε5
Εκλογέ8 στα 2ο Δεκεμβρίου και
αν χρειαστούν επαναληητικέε
στα ιο ιανουαρίου. »7
ΧΡΗΜΛΣΠοΡ
κέρδη αηό
τα γκολ και
του8 σκόρερ
Μ9·24
ΝΟΜΟΣΧΕΔ|0 »1243
ΕΠ|ΣΠΕΥΔΟΝΤΑ| Ο' ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤ|Σ ΑΝτικΕιΜΕΝικΕΣ ΑΞ|ΕΣ
ΜΝΗΜΕΣ
σε 8 φόρουε στα ακίνητα
ΥΤ0ΜΑΤΡΣ αναιτροσαρμογε8 σε
οκτώ φόρου8 στα ακίνητα φέρνουν
οι αλλαγέ8 στι8 αντικειμενικέ8 αξίεε μέσα στο 2016. Πρόκειται για τον ΕΝΦ|Α,
τον φόρο μεταβίβασηε, κληρονομιών και
γονικὡν Παροχών, τα τεκμήρια διαβίω
σιτε, τα ενοίκια, τον ΦΠΑ και το ΤΑΠ, καθώ8 και τον φόρο υηεραξίαε. »4-5
Με εντολή Τσακαλὡτου έω8
τι8 22 Δεκεμβρίου το Πόρισμα
για τι8 νέε8 τιμέ8 στην Αττικη
ΣΕ Γ|0|ΕΣ ΠΕΡ|ΟΧΕΣ θΛ Γ|ΡΟ|(ΥΨΟΥΝ
ΜΕ|ΩΣΕ|Σ ΚΔ' ΣΕ ΠΟ|ΕΣ ΑΥΞΗΣΗ):
._  -ι   ιιιιιΜιιι
ΜΜΕ)!
τη ιιιιιιι ιιι
Τ" ΠΡΩΙΝΗ"
Εκρηκτικιι
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ
Ε|ΔΟΜΕΝΗ κΑ|
«ΕΜΦΥΛ|ΟΣ» ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Αίτημα για αναπτυξη των
«κομόντο» τη8 Ρτοητεχ
στα νησιό του Αιγαίου υπέβαλε η ελληνικη Πλευρά. Συμφωνηθηκε εηίση5
επιχειρησιακό σχέδιο στα
σύνορα με την ΠΓΔΜ. ό·
που η κατασταση Παραμένει εκρηκτική. »Μ 27