Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
. χΡΗΜΑτι:τΗΡιο
:τη Με(
' πω·
|οεο=“εν@0Μ“¦ε· ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο'ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
. ΜοιΖΛΛΛ  ΠΡΟΒΛΗΜΔτῳΛΥθΕ|  4-5 ΗΜ.ἑΡΩΝ  ΛΟΥΛΟΥΔ|Δ¦ ΛΛΛΛ Με κι" Με ΞΥΛΟ
θ ΣΥΝΕΡΓΑΣ|Α ΕΛΑΣ. ΚΔ' ΕυΗΟΡΟ'.
.ΕΜ" Εξάρθρωση εγκληματικῇς
.;,ἑ=ε:::“;.Λ“Λ:ε=:Λ οργάνωσης που διακινουσε
πΓΔΜ. στο ύψος τας Ειδομένιις. |
Μενάλπ ομάδα μεταναστών κατευθύνθπκε προς το σπμείο διέ- ε Τ α ν α  ε σ Τ ν Ε Ε
λευσπς. από εκεί όπου εχασε τι· '
2ωή του ο 22κρονος Μαροκινός. κρατώντας στπν κεφαλή
τής πορείας το σορό του άτυχου
νέου πάνω σε αυτοσχέδιο τρορείο. σκεπασμένπ με μαύρο πανί. Άμεσα ήταν ιι απάντπσπ από
τπν πλευρά τπς αστυνομίας τπς
ΠΓΔΜ, που τους απώθπσε κάνοντας περιορισμένο χρήσπ κτιμικών. Λίγο μετά τον θάνατο του
22κρονου Μαροκινού από πλεκτροπλπξία, σύμφωνα με πλήροφορίες, μετανάστες επιδόθπκαν σε πετροπόλεμο κατά των
αστυνομικών τας ΠΓΔΜ και άρχισαν να καίνε κουθέρτες και
ό¦τι άλλο έθρισκαν μπροστά
τους με αποτέλεσμα ιι ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική.
Τελικά ιι σορός του 22χρονου
παραδόθπκε σε δύο τραυματισφορείς και στο ασθενοφόρο του
ΕΚΑΒ. Ο υπουργός Μετανάστευσπς Γιάννας Μσυ2άλας δήλωσε στα Βουλή πως το πρόθλπμα θα λυθεί εντός 4-5 πμερών.
"Δεν θα λυθεί με λουλούδια,
αλλά ούτε και με ξύλο"... Είδωμεν
Πνροβολισμοί με
Μ νεκρούς στον
Σαν Ηπερναντίνο
. ΕΠ|ΤΡΟΠΗ ΠΔ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ή :~ ε
έἔὲ.< 
“ΠΔ  ε  >>=·-¦9 @ο `Α η"
,_ Δ. - .   μέτρηση για τις
   αντικειμενικές ·ξίἔ5