Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Η Ε.Ε. σφραγίζει τα ελληνικά σύνορα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΪζιζζςΠΡΤιΡἘΤΠΠΠΣ ίἑἶιιῖἶΓΠίΕ[
ΜΕΓΑ/ΧΑ ΝΤΕΡΜΠ|
ΣΤΗΝ ΜΠΟΥΝΤΕΣΛ|ΓκΑ
ΜΑΜ  !
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟ
 τι ΠΓ.
`ΜΜΕ?
:ι:ΠικΕ:ι.τΞι£ΠιεΞΞ
ΜΕ|ΩΣΕ|Σ
ΣΕ ΑκΡιΒ :Σ
ΠΕΡ|ΟΧ ΕΣ,
Αγτι-ιΣΕιΣ
ΣΕ Φθ|·|Ν ΕΣ
ΞΞΞΞ τι
' τ Δι “Χ ·
 Ε  ί· '
  ;.¦ .¦σφραγιζει
τα Ξιἑῇῇηνικ€ι σύνορα
ο ο ο ανεβαίνουν αηό 2,850/σ έως 3Ο,ΖΟ/ο
Παιχνίδι ευθυνών Συνοριοφύλακες Δραμα στην Ειδομένη Τ Ν στα δυτικό Προάστια
αηό την κυβέρνηση της Ρι·οητεχ θα για χιλιαδες μετανα- =ηου ηανικόβλητη αναητυχθούν στην στες. Σοβαρό εηεισό- Η ΠΕ ΣΕ Με Ρ Σ μ;&;@5ΠΉώς ;ιῇτ;χΚΜ με τις διαηροσηαθεί να βρει ελληνοσκσηιανη @δια και ένας νεκρός ' ο κὅΣΕΜΠ0 φορές αντικειμενικών και εμι·ιορικὡν
Πἐε[3τ@ΠΠ: αηό 4,7ο/σ έως 45,7ο/ο σε
τρόηο αντίδρασης μεθόριο αηό ηλεκτροηληξία Ρ τιμών σε 30 Περιοχές της Αττικής
ΝΤΕΡΜΠ| ΣΤ
αν Μι _“
ς ιιΡ©;1ιιηΜ ι ..ω ια
Η Ν.Δ. Μ Το ΜΠΑΧΑΛΟ @Με Νεο ΓκΔΛ η τι
ι”.Π©ΠΜῇΞΠΠΡ@Π _
 _ Φ ς ιι  σωστη
_“ 'α';Ἑ¦ἱῶ ΣΕ^ "2 "3 1:,- _ › ΠΑΡΛΤΥΠοΣ ΣΕΛ. 4-5
Χ _ τ!. Ο τ 
- ΛΝΠ|Γ0ΥΝ ΤΠΥΣ
·  ΜΑκΕΛΕ|0 Λ0ΓΛΡ|ΛΣΜ0ΥΣ
ΣΤ|Σ |·||'|Α ΤΟΥ Σνακ"
Λ ΜΕ ΑΡΩΜΑ... Γ|Λ“ΥΠ0ΠΤ0”
-;ΤΖ|ΧΑΝΤ|ΣΤΩΝ `-  ΠθθΕΝ ΕΣΧΕΣ
γ”ῦ”ίἴίἔἔ=ἔί%ω Η ΝΕΛ ΠΡ0ΓΡΛΜΜΛΤΛ ΕΣΠΑ ΠΑ ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΣΕ|Σ ΚΔ' Β|0Μ|·|ΧΛΝ|ΕΣ
κι"... ΒΛΕΠ0ΥΜΕ
< ΠΑ βοιωτια"
Κ  ιιιΣιΡοικΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα