Πρωτοσέλιδο Έθνος: Κατάργηση Πανελλαδικών σε δεκάδες σχολές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ
2 ΔΕΚΕΜΒΡ|ΟΥ 2ΟΤ5
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: ΤΟ237
Τ.3Ο€
Με ΚΥΜ-ΤΠ
Μι ονο: 2.50€
ΜΝ.ετηησε.σπ
ΠΑΚΕΤΟ χΑΤΖιιΤΑκπ
Ανω-κόΤω με
Τιε επισΤροφέε
Των επιδοΤήσεων
ΠαρακρόΤηση από αγρόΤε5 για
Το πακέτο ΧαΤζηγόκη. »4-5
ΕΠΤΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝ|ΣΜΟΥ
|ΤΡΤΤΣΤ|Μ-ΡΕ|ωΡ
ΒΤ ΕΚΠ.
Τ|Λ ΤΗ" Η"|ΡΛ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΡΩΜΑΝΟΥ:
«Το καζάνι
θέλει εκΤόνωση.
όχι πίεση»
Ο Νίκοε έχει κουραοΤεί. υποστηρίζει ο δόσκαλόε Του. »26
€θΝΟΣ
+ ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑ Μ|Λ ΜΡΛΜ"||ΝΛ ΗΛ' ΕΝΑ ΣΟΥΠΕΡ"|ΟΖΕ ΟΖ-υ$Λ
Δ από Την Ταινιοθήκη
ΑΝΑΤΡΕπΤικΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠ|κΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ Δ|ΑΛΟΓΟΥ ΠΑ ΤΗΝ ΠΑ|ΔΕ|Α
ΚΛΤΛΡΤ|ΤΣ|Τ
Πανελλαδικών σε δεκάδα. σχολέ5
Α. Λιόκοε: Το ισχυρό απολυτηριο εισιτήριο για ΑΕΙ -ΤΕΙ η Τα πανεπιστημια
Του «Εθνοε-κυνήγι»
θα καθορίζουν τα κριτηρια για την εισαγωγη ΟΤΤ8 περιζήτητε8 σχολέ8 Ε"'ΣΤΡΕΦΕ'
ΜΕ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΤΗΝ αντικατασταση των Πανελλαδικών Εξετάσεων από ένα νέο μοντέλο εισαγωγπ8 στην Τριτοβαθ- Η ^=|ο^οΓΗΣΗ
μια Εκπαίδευση εισηγείται ο πρόεδρο8 τη8 Επιτροπη8 Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία, Αντώνπ8 Γ'^ ΤΟΥΣ
Λιόκοέ. Σπμαντικόε θα είναι ο ρόλοο του απολυτηρίου, ενώ το υπουργείο και τα πανεπιστημιακό Εκ"^|ΔΕγΤ|κογΣ
ιδρύματα θα καθορίζουν τα επιπλέον προαπαιτούμενα για σχολέ8 υψηλή8 ζητπσπ8. »Τ2-Τ3
ΜΜΜΜΜΜΤ ········ τω·ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜπΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜυπΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜπακ
ΙΤ ι: ι
ν _  . Ϊ δ 'ψ
ιι ιιιιιιιιι
|ίΡΛΤ|ΤΤΛΝ
ΤΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ιι ι-ι
Μπλόκαραν Τα δουλεμπορικα. ενώ Τα Ρ-Τ6 Του8
προκαλούσαν πανω από
Τα νησία μα8. »27