Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Ψηφίζει ασφαλιστικό. Σκουπίζει αντιπολίτευση. Τελειώνει βαρόνους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|. (Παπο8ημος ο Λεβεντης›
Π ° - ϊ | κ | η ›#"οΝ""
ΕΒΔΟΜΑΔιΑιΑ ΓιοΛιτικι-ι ι ΣΑτιΡικι-ι |ΑΠ0ΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ Εοι-ιΜΕΡιΔΑ
Μ.ιοροητΜ.ει “ πιω 2ΔικιηεΡιον 2015 χηηιι¦ 2€ ο. 1893 . _
τη Σντκι>ονΣιι Σε οΛΛ Η ΜΕΤΩΠΑ ΕΠ|ΛΕ|'Ε| ο τΣιηι>ΑΣ ιιΑ ΝΑ Με· ΣΕ κ έ
ασφαλιστικό
Στον ντάκο οι συντάξεις μαζί με αγρότες - «κόκκινα» δάνεια
αντιπολίτευση
κῆείνει τα σενάρια συνεργασιών με Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι
βαρόνους
Στη Δικαιοσύνη θα Γυθουν τα ζητήματα διαιιῆοκάς
Ό 4, 1849
“ Ψάχνει για Κενό ΜΝΚ Βόμβα οσο δισ, ΠΜ Λομιιι η Πούτιν, Ερντογάν
Μ με 4 εως την εκάσγη _ η, στα θεμεἰ·ιιΔ εναντίον και οι ευθύνες

Τελευταία νέα από την εφημερίδα