Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|(ΛΡΠΙΑΛΗΣ
ΣΧΟΛΙΟ 'ΜΜΜ κ Ι»
Ευλο ία
 κ ἩΠὡ ε·α
- άντσες!
ΣΙΝΕ?
ΣΞΜΔΞΣ
 . ΗΛ ι£:1ε;Μ0
_· ·' ·'= “παω
Χ )·¦¦ . ¦. ωχ. 
..γ_·Φ0“"Ιὡν Ε. “ 
,ἑΝΙΣΧΥΜΕΝ6ί
Ι εΣΐΗΝΕ^ΙἘ:
ΦΠ τ με την Αρμαν|!
κ· χ 
ΜΜΜ Ο ι Ίο ...καλό του θα Φορέσ£ι την
"Α Ν. "71 . ΠεμΠτη ο Ορυλος με την ΜΜΜ'.
/_ · Ι Που <·υςωγετω» γκι τη νίκη.
 χ Ψ· Πε ιμεπι τη ουμπαρ“στωση των
ί· χ χ '* ψ· Ιὶθλων του
κε! ` ·Πωζουν σίγουρη οι Λοτζἑσκ·¦
χ Ι Παπαπέτρου - Ατομι·ω
- . η ωρα Μι έκ(ινε χθες ο
 ο ¦ [ΜΠΕ ,ι ς κο· Θα συμπεριληΦθω
- στη 120 (ι
ὅ 4-5
. ς | 
80") ΜΙΤ
ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Ι - δΈ. ΙΙ Δ ΜΕΛΡΣεΝΛ Ψ
ΔΔΙ'(Ι|ΙθΝ"!
04 . . .. 
κια-3 β.  ΜΜΜ ΜΜΜ· Π
ΜΠΑΜΠΑ  ΜΗΝΗΜΑ,
πωπω έ ·  ΜΙΠΡ0ΠΙΜ0

Τελευταία νέα από την εφημερίδα