Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Η κάθοδος του "ξανθού γένους"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Ί ΔΕΚΕΜΒΡ|ΟΥ η 
20"5 ἐπὶ' γ/7 Γγ έΕπ πιΧ υπ 1/0ἱΧ  /ιπΧ Ι ἔ 
350 ΕΤΟΣ έτ 'τ   'τπτ' ¦ '  'τ 'Ι με Ι Ατυπο πιω η!![ΜΠ ή ί
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ . _ . __ ί Μι που Μαιάμι:Ό ί
ιιο442›8842 . ή γ ο ·“““ιχ“..Μ¦¦ ι
_ - Ι - ι  ι
' ! · ί ' ι · τι υ ~ ί·
τιινιι-ι ι ΕΥΡΩ γ _  Η Η" ΜΜΜ! 1
Βήμα - βήμα περιγράφονται
<< από τον Αγιορεπη τα όσα ζουμε
σήμερα και όσα θα ζήσουμε στο
ο  · - Ι άμεσο μελλον!
' ¦ γ- '7 ·- ἶ- _ Από την «Πολιτειακή Εκτροπή»
- ' ' ' γ _Ἀ του ανεκδιήγητου Τσίπρα
-` 7 δ _ Ρ  Ι στην <<πείνα» και την ειρηνική
κ , . ή ·· .. · ο . · επέμβαση του Στρατού
_ ,  “ ' τ η “ Και η ρωσική Πράβδα
ή ή γ “ σε ανάλυσή της συμφωνεί
_ _. . · 7 με την προφητεία-σοκ
ΜΒ Ε Ρ Ν Η  - ; β γ του ελλήνορθόδοξου Αγίου!
ΣΕΛ|ΔΕΣ 3- 7¦24-28
Ξ 'Π Ι
 Β α Μ
Μ προς τον Ερντογάν:
/ «Συγχώρα μας Ρετζέπ»!
“““ , κ _ Ρ . .
· ,  Ρωσικος πυραυλος με
ν· Ρ το χαρακτηριστικό μήνυμα
“Μ ἐ€Ρ Έ
ΤΟΥ «ΜΜΜ ΓΕΝ0>
ι50.οοο Ρώσοι ετοιμάζονται για χερσαίες επιχειρήσεις σε Συρία και Αρμενία