Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Εγκύκλιος... παγίδα για τα νέα όρια ηλικίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑ ΜΟΝ|ΜΟΥΣ ΧΑ' ΕΠΟΧ||(ΟγΣ |
› ΠΠ ΕιΔικο ν
Με" (Μ ΜΜΜ ηΡΟκιιΡγΞΕιΣ ΠΑ
 ί:ΞιιΞὲιααωΜἩἔἑ 1-44θ
ΠΩΣ ΘΑηΝογΝ Β γ ΘΕΣΗΣ ΣΕ
¦ἑἑ%9π   ΔημογΣ, ΔΕκΟ,
ΜοΝιΜΩΝ   ΜΟΥΣΕ|Δ·
ΕκηΑιΔΕγηκΩΝ μνημη;;; ΝΟΣΟκΟΜΕ¦Δ
Τρίτη ι Δεκεμβρίου 2015 - Αριθμός φυλλου 1.762 - Τιμη 1,50 € - νννννν.¦-τγρο5.:οΜ
4 ΚΡΥΦΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟ ΔΣΦΑΛ|ΣΤ||(Ο
ΕγκόκΠ·όε... παγίδα
για τα νέα όρια ηῇικία5
ΩΡΑ Ο ΤΣ|Γ|ΡΑΣ
Οσοι συνταξιοδο- Παγίδα ηρόσθετων Στα 67 για σύνταξη Μηλόκο στις  _ _
τοι3νται στα 62 έτη ηερικοηὡν για μη- και οι καλλιτέχνες εηικουρικές, γλιτώεκτός της μείωσης _| τέρες και γυναίκες (ηθοηοιοί, μουσικοί,  νουν τις αλλαγές  
30% στις αηοδο- ακόμη και αν είχαν χορευτές) Παρότι οι ναυτικοί και  
χές θα έχουν θεμελιὡσει δικαίω- αντιμετωηίζονταν αλλες 7 κατηγορίες
έξτρα ηἐναλτι μα, αλλα αηοχωρουν με καθεστως βαρέ- ασφαλισμένων  
ΤΟΟ/ο έως τα 67 μετα τις 19.820] 5 ων - ανθυγιεινὡν πωσ Μ 27  
ΖΗΤΗΣΑΝ... ΑΥΤΗ! 265.000€
ΧΑ|(ΕΡ ΑΠΕ|Μ|ΣΑΝ
ΕΜΗ"||(ΕΣ ΤΡΑΠΕΙΕΣ
ΣΕΛ. '|'|
:Σ Μιλ
«Μετα το χτυηημα
στο Παρίσι τον είδα
στην τηῆεόραση. ..»
τζΖιΣ. Δ.,
ιΞι'ΜΜ η η ε τα...
ΠΔΠΞΞΠ Σ'ω ΞΠΑΔ ΝΕΒΜΑ
γο 8ἔσκαῆσς
. . >     ιο“ΔΝιιηΛΣιΛκο“
"°"··· ααα” ' ΜΕΕΤ ΑΠΕΣΥΡθΗ
ΜΕιΔιιιΝ αιωνια
ΝΤΑΒ9!]9ΓΛΟΥ
Ξ ΣΕ ΜΠΑΜΠΑ 6? [ΞἩΏΝ
«Εφυγε» ο ηθοηοιός ~ . '
Μηνός ΧατζησόβΒας τα ¦ χρ|στ0υγεννα .
ΒΑΡΙΑ Τ|ΜΩΡ|Α ΠΑΠ ΠΑ ΤΑ ΕΠΕ|Σ0Δ|Α ΤΠΥ ΝΤΕΡΜΠ|. ΠΠ ”|2Χ"2 ο ΒΡΥΛΠΣ! 
`ἶΕΡ. 3Θ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα