Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
"ιι-Μ Μήπως
ότι ι·ιΜει πικρα..
Η πιο Μπι·
· :Δω
ΔΘΑιιΤΜΗ
Δ. ΜΕΛ|ΣΣΑΝ|ΔΗΣ:
. , ε·= , ¦ . · ε ,
Σοβαριι και αιιοΦ'αοιοτικτι, με τον ΠΟ"ΕΤ να τον βοηθαει με ουσιαστικε8 ιιαρεμβασει8 απο τον τιαγκο,
._> . Ι . . , .
ιι ΑΕΚ Παρε ευκολα 2-0 τον Παναιτωλικο και ειδε τον «Τρομοκρατιι» να μπαινει...
ι  τάδε  '2 - .
'ως για τα και Υ οτι. αμμος!! τα _
οδο-Μι και ιο αιοκοςωοιιιεκιιειοι
; › | :·`, Γ,- . ·· δε· κ.:
τ!γραψε ο Αμερικανοε γκαρντ, κατοπιν
συναντΜα5 με τον Μακη Αγγελοαοολο και
Δ(τἔθαα στη όιώεὁα του Σακοτα ενοψει ΣΕΦ
γκαζω μενοε
κτλ· 
_“. ω π"·'-__
ιρετικο8
ο ΛΡθΟ
για δεύτερο
ματ3, δινει Ι _¦
εχομενοκ
μια ἐς· ,ωα“
στην αμοναἔκ
· κυρίαρχοε
κέντρο
“τοκοι
·Ι“_μ ·-·~
“·ἑ .έ».- .|
· _ ι
κ " ·
-:τ#τ° Ι: ·
νι5=ζιΜωα | , τ
:ιιεΜεΜ;;οΗΜε; τ
ικΑ·.Με·Ω 9γΝ.τ“ΑιΑ“Φ0Με“0
αφΞΣιογτ 4' ΒΑοΜοΥΣ ·
..·_.
-Λ ΠΙ' ..`
Η `.λ .κ β
ι . ' .
Γ ' ι