Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
29 11
Νοκ Δον!!
ΜιιεΡΜιιΑΦ
κιιειογ ¦
Μένουν εποε! κ
για τρει5
εβδομαδεε
λόγω θλαοιιε
Η μοναξια, .έ
του ΠέΜαγ !|
Ϊ κανει ΜωΜ  ^¦Ἀ
«χο ει: εΔι>Α
ο ιιΑοκ» 
Ο Μ@ὡ@Μ  ἶ
αγων·π·κ65 
 ιιμίΧν αν 
' Κορυφαίοι Μαρκοβιτ5,
Τει·ιιτε και Βασιλειαδιιε
ΚΥΡ|ΑΚ|·| 29 ΝΟΕΜΒΡ|0Υ 2015
|ι|η!'|0Λ|ΐΕ|Α εγΜοιοΑ:ειΑι
7 ΜΕ Το ΚΑΤΕΣΤΗΝΕΝ0
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΝΘΡΑΚ|Κ0Σ 1-2
| , «υπο» ΔιιιΔεο
|Ε|'|ΣΜ-||'|ΕΡ|ΦΕΡΕ|Α| '
¦σΜέὅε;
ΑΡ|θΜ0Σ ΦΥΛΛΟΥ: 0897 Τ|Μ|·|: 1,30 θ
7 Το «Μαιο» ι·ιου
«δεν περιμένατε»...
ξεκιναει δρομολόγια!!!
Επόμενη σταση... '