Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΛΕΠΑ/Ἡ4
ΜΠΑΛΑ
ΠΡΟΒΑ... ΑΡΜΑΝΙ
ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ!
· Ο ΟΜηΜωιως ωνι·μ: ιω ιι.ἶ; ι οημςμιι Μι·
“ΜΜΜ ως 'Μιλιη“ωικ ςΙΪ.ΟΟ ΜΜΜ μμ
Ιωβιιλη ο: μια ΜΜΜ ιζ: Ι: ΝΑ: »Ιων “Μι ωχ
πινωνω μ: 1η. λρμωω [!··0ῳ: φ;ι ο
Μις. σκι ΜΙΝΙΜΟ Ημω·¦μωμμω κι Πω;ιω1; ΜΜΜ·
η οωμμ: κακη μπι ο;ωωυ Πι· ιιιωῷωωΜ;· Νιν
ι. Κ; ΜΜΜ Μη μη
Πρωἴα8
ΑΡ. ΦΥΑ. 5309 κγριΔκΗ 29 ΝΟΕΜΒΡ|ΟΥ 2015 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 130
.“ΣτβδΗόὶὁὁνΙμε /
τ0κ“λημέρ“
ΤΑ Ι Η" ΟΛΑ Ο ΑΙΥΧΟΣ 'ΤΑΛΩΣ
ΣΤΗΟΕΣΣΑΑΟΝΜ(Η Ξ
.. 68.
κι άλλη σκόνη;
 ΤΗΝ Με
·απΜΔΕΝ£ΜΞοσππΜΛΜΩι¦:ἑρ
·ΜπΜΨ1πΜἩἈΗΤπ: ν
!    0Μάρ|Ι0“ “
· Πρωτη νίκη
_  στο φετινό
Η.. Το(·μπιονς
 ϊ"  ~' ΑΜ( για
τον Βούλα
7-4 την
πανίσχυρη
Εηὲλ“ση
σε πολο
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"...
· Η Η μακ χωρίς
Θωιἑς Μο
γυναικων '(ωρω·Μ':κη έ κι
Μι· βόλε· ανδρών Η ΗΜωχί:-ς | `
γ··νωκὡν 75% η “
Μποὐκοβ· και
Βαλβέρδε_
ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟ?
ΣΤΟ «ΕκΡΗκΠ κο» κ0κΤΕΙΛ
]ωκΙΑΑΑΑ
' ΙΙΙ 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα