Πρωτοσέλιδο Free Sunday:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τ|ΜΕ υ .
η  ι κ “ 
οΕΑτΡο.ΜογΣικη Ο > '4 ε., '  ο: η ί Ἡ1
ΤΕΧΝΕΣ. |_|ΓΕ5ΤΥ|_Ε.
οΜοΡΦιΑ. Μου. ' Η δυσκολη αναζητηση της συναίνεσης
ΥΓΕ|Α. ΕΞΟΔΟΣ. .
ΗΟΜΕ ΕΝΤΕΗΤ^'ΝΜΕΝΤ 7 · Α. οΕοηΕοτΑτογ. ο. κΕΦΑΛοΓιΑΝΝι-ι. η. χΡι-ιΣτιΔι-ιΣ. Ση. ΔΑΝΕΛΛι-ιΣ σελ. ό. 2ι. 22
κνΡιΑκΑτικι-ι ΕΦΗΜΡΡ|ΔΑ //Δ|ΑΝΕΜΕ|'Α| ΔΩΡΕΑΝ
έ // ΓἩ“”ι `ι ΓΓ” = ι
ΧΧ // ι `« "Η ι
έέ= ||/ | ΧέηηἘ Ξ Κκ έ” η ΧΧ μ
"Ν ΧΧ Η //' “ Χι Γ Ρ "κ ΧΧ Γ
'ι ί Ι ί Χ Χ " “
η / Η Χ.. _ χ ι 
ο... / -- π κ χ ι ι ¦
 7/ Χ τ Ἡ «Χ Ι /.
 "σε λ ι ο Κ "ι ι' ί '
ιέὴτ λ "ι Ν 
ι ¦ λ τι . ι  χ κ .ι _ τ.
μΧ ΜΧ ι κ χ ~ _/ 2/ χ .ι .ι . 
λ // Χ / χ κκ τι ' Ν ι `
ΕΒΔΟΜΑΔΑ #3Μ |/ 291 ”|_”| 5 Ο Μ.τΓεε-5υηαεγ.αΓ
έ;; |σλαμική τρομοκρατία και Ο Νέοι κίνδυνοι και ασύμμετρες Ο Γεωοτρατηγικές αλλαγές
ηρασιρυγικ6 φέρνουν ανατροηές αηειλές κλονίζουν την εύθραυοτη διαχέουν την αβεβαιότητα Πέρα
στην ευρωηαϊκη ηραγματικοτητα ελληνικη ισορροηια αηο το ηε6ιο της οικονομιας
ΓΡΑΦΟΥΝ: Γ. κΑΓ|ΟΓ|ΟΥΑΟΣ¦ Ν. ΧΡ|ΣΤΟΔΟΥΑ|Δ|·|Σ. Δ. ΧΡ|ΣΤΟΓ|ΟΥΑΟΣ. Γ. ΚΥΡ-ΓΣΟΣ¦ Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ. Γ. ΚΟΝΤΟΓ|ΩΡΓ|·|Σ