Πρωτοσέλιδο Real News: Θα κατάσχεται ό,τι δεν δηλώνεται!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ἔ@αΩ@@ ἐμέ  οι". Η τον
ι ω'ΡΑσ Με: (ΜΙΒ
ΤΥΧΕΡΟ| ΕΚΠΤΩΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ η. Η :¦.`¦,ιΡΜ¦Ἡ ΜΤΑΝΜῖ0Υ
Δἶ”κ':μ"”κῖ .τ ; · :Ϊ
;.=ι.·.“::ι . Η. δΘαΠ`Ψ.α
ιιΣ κιιι>τ0ιιιΝΣΣι ο _
ο' οι Τα ΣτΝΝ ΣκΔσΣΝ ιιιΝ 2 ε
νννννν.τεο|.αι
ΚΥΡΙΑΚΗ
Ε5ΡΕΠΑΝ'|Ό
_ ο _ 2 (Ο με υπεροχα
τραγουδια
ο.) ΦΥΛΛΟΥ 367 ααα τι5 γειτονιὲ5
ε Μ του κοσμου
4.25€ Δ2€ η .
ΨΗΦΙΖΒΤΜ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗ) Το ΜΡΙΟΥΣΙΟΔ0Π0-ΒΦΜΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Το “
ΣΥΝΤΟΜ0ΤΕΡ0
ΔΥΝΑΤΟΝ τα ά 6 6 Β | |
ΝΑ ΝΡεΜΝΣει |
Ν κΑτΑΣτΑΣΝ» ή.  " ο
στα σεναρια ΜΜΜ Θέῆουν
“ Ο' ωΝΔ0ΓθΥ'Μθ' θα είναι υποχρεωμέἑ νοι_να δηθώνουν στιε Αρκεε Μα τα κινητα
και ακίνητα περιουσιακα στοιχεία που κατέΤ"Ν "ΑΡΜ^Ξ"” χουν στην Εθθαδα και στο εξωτερικο. σπωε
 σπίτια. οικόπεδα. οχηματα. αεροσκάφη. κότερα.
μετοχέε. έργα τέχνηε. συῆῆογε5 σπανιων οντικειμὲνων. κοσμηματα. τραπεζικουε θογαριασμουε. θυρίδα. οπογα ιππασία5 κα.
συναίνεση είναι μια
δημοσια συγγνωμη
ααα τον Αῆὲξιι Τσι»
"ρ" γ'ἶΙ 00" εχε' Πε' θ Ο' ωΡ0Λ0Πω ΑΡΧΗ θα ποροκοθουθουν
“ΜΜΜ Με ΝΔ” συνεχὡε πὡε εξεῆίσσονται οι οῆῆαγέε στην
περιουσία των ποδιών. για να εντοπίζουν αδικαιοθογητεε αποκῆίσει8
“Ν Ν.Δ. ΔΕΝ 
κιΝΔγΝΕγΕι “ Θ ΗΜ Ξ
ΣΗΜΕΡΑ Απο π ·
ΔιΑΣπΑΣιι. η ΣΤΑΥΡΟΣ ιισΝισΝιιΣ ΑΝΔΡΕΑΣ πΛπΛΜιΜικσΣ
κιΝΔΥΝΕΥΕι Κ ¦ , , , .
4 <κ αθιικον και υΠοΧρεωσΠ οΠοιου «Οσοι δΙακ1νουν σεναρια
ΑΠΟ Δ|^^γΣ"” βουΗ8υτα τας ΠΗει0ψι1φἰας Μαγ1ἰς του τρόπου εΧΗογἡς
διαφωνώ με: το ασφαΗιοτικο ειναι Προέδρου θἑΒουν να
να Παραδὡσ£1 ταν έδρα του» η ΠροκαΗἑσουν σύσμο στη Ν.Δ.›>
συμφέροντα
που το ειιιδιὡι(συν και αν Δ
συνεχίσουν θα τα ονοματισω» Ϊ ΣΕΛ- ΪΒ·Ϊ8 _ γ. _ ΣΒ. 28
9 "77Ί7ζ ή"'Βζὅϋϋ3"