Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Το κόπλο Τσίπρα με τη συναίνεση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Το ΠΡΩΤΟ ΝΕΡ·οΔ·κο ,¦/ /
Αποκ·ΝΗΤογ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ! _ Σ γ 
Ο! Α 8 /
ΠΓ -7, ;.Σ
?ΓΑΤΑΣ η Μ ΜΜΜ! μ ιῖ<_Μἐτω-,μπω ›
ΠΕΙθΩ
Υ Η (Δ χ Ο Γ _Υ|ΒθΨΜᾶΦω1Ι8Μω9!“““ 
/ Η κ Η 40 
ἔ Η / ή χ μεεἶο¦ρεΠκὸκΝΜροΜαεΜ5ΤΖΟΝ"
· με ΛεωττΗΣ 60"
, ί νστο
τε μΠΙΟ|ων'ω ,
'ΑΜΜΟ ο|κονενε|ΟΚΟ /¦
 ΗΜ “ΠΜ
Η ΜΜΜ Ι
ή! ΤΜΗΜΑ!!
“ΜΥΗ“ΑοΜπΑ
Υ· Α - ο ω Μ· Ξ
ΜΜω7 Μ ¦›ὡΜωωΜη7Μ “Υ . ΑΗΣ Μ
/λἄΥ 'Α7
τά /γ Η
Μ.ε-'γροΞ.:σΜ έ
Υ / 77  | _ Α ,_ 
Ϊ Τ χ / Η Υ μ Ν ' «>
ΣΤΗΛΕΣ
Η ΣΤΑΣΗ ΣΑΜΑΡΑ
“ΝΕΜΕΑΣΕΜοτΕΣ...Φ|ΑΣκο ΑΗ
[ΔΡἶῖΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
«ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ» ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
Πο ΑΣΦΑΛ|Σπκο
ΗΑΤΑΡΤΗΣΗ ΜΕ|ΗΜΕΗΗΣ 
ΣΥΗΤΑΞΗΣ ΜΕ ΗΡΥΦ0 ΣΧΕΑ|0, 
«ΣΜΗΜΑ» Τ|Α 0ΣΠΥΣ Οζ
ΒΤΑ|Η0ΥΗ ΗΡ|Η ΑΗ0 ΤΑ ΒΤ
 πωωκχΔ"2% 
.Ο -__ ,_ ΜΑ' Ε|Τ||(0ΥΡ||(ΕΣ
ΤΗ (ΤΜΗΜΑ
Τ0Υ 'ΤΗΜΜΥ
ΥΑ| Η ΜΙΜΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΤΑ ΣΧΕΔ|Α
ΤΗΣ Μ ΣΧΑΣ
Γ|Α Τ|·| Σ
| κΑ|
Ο Ο ΚΟΝ
Α|ΞΟΚΛΕ|
Τ ΣΑΓκγ ΑΣ
Ο ΤΣΑΜΠ0ΥκΑΣ
ΤΟΥ ΕΡΝΤ0ΓΑΝ
κΑ| Ο ΡΟΛΟΣ
ΤΩΝ ΚΟΥΡΔΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα