Πρωτοσέλιδο Έθνος: Αυτόματες ρυθμίσεις σε όλα τα δάνεια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
28 ΝοεΜμΡιοΥ Με . .
ετιιλογε5 για διαιτα
ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ: ιο2;4
|.30€
Με ανο. οι8Λιο. ΑΛΜΠΟΥΜ
μι ιιεΡι0Δικο: 3.50€
ἴ[)ΝιΜΗἴΜΜ
€ΘΝθε
ιιιιιιιιιιιιιΜΜΜιιιιιιιιιιιιιιιιιιι>ιιιιιιιιιιιιιιιι ιι›ιιιιιιιιιιιιιιιι,ιιιιιιιιιιιιιιιιιιΜιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΜΜΜιΜι"5ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΙιιιιιιιιιιιιι;ιιιιιιιιιιιιιΜΜΜ"ιιιιιιιιιιιιιιιιι:ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
Το αλμπουμ
0'ιαΜρ'οιιε
και μαζί 21
αυτοκόλλητα
ΤΥΠΟΠΟ'ΗΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕ|Σ ΦΕΡΝΕ| Ο ΝΕΟΣ κΩΔικΛΣ ΤΗΣ ΤτΕ
ΜΤΒΜΜΕΣ
ρυθμίσετε σε όλα τα δανεια
Τοελεμεντεε
Ο! αυθενἩκε8 Σω νέο σύστημα εντάσσο- Π0ΜΑΤΕΣ ρυθμίσει8 για όλα τα δανεια. ανεξαρτητα αν εξυπηρετούνται ή όχι¦
συνΤογέ$ να" .τα «Κόκκινα» αλλά φέρνει ο νέοε Κώδικα. Δεοντολογία8 που ετοιμάζει τι Τράπεζα Με Ελλαδοε. Οι
δανειολήπτε8 θα χωρΚονται σε συγκεκριμένε8 κατηγορίε8, αναλογα με το είδοε του
Και τα εξυΠΠρετουμεν9 δανείου, το υπόλοιπο Με οφειλή8 και τη συνέπεια του8. 4·5
ιι.ιιιιιιιιιιιιιι|ιιιτΜΜΜ"ιΜιιΜΜΜΜι!ΜιιιιΕιιιιιιιιιιιιιι|ι“ιιιιιιιιιιιιιιιι1ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιειιιιι'ιιιιιιιιιιιιιιιιιιι~ιιιιιιιιιιιιιιιιιι:~ιΛιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι:ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι;"ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΞιιιιιιιιιιιιιιιιι|ι:ιιΜΜΜιιειιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΜΟ »6-7
ΜΜΜ' ||Μ0|Ἡ| ΜΜΜ" "Η" Μ" "Ο ΜΜΜ!"
"Ό 20'6 '2 ΠΟΥΤ'Ν ΠΡΟΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
Ποιοι θα  _.
Πληρώσουν Ϊ ι  
έξτρα φόρο « 
Μ" Μ ΣΕ Μ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ'ΩΣ
Εστίε5 ιιαρακμή5`
“ΜΜΜΜ και εγκατάλειψΠ5 :ιόι83ι8τ;:ι:ι:τ
»ια-Β του Ταγίπ Ερντογάν
για συναντηση. »30-3τ