Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website Website







Recognized text:
ῇ°εε ρΓε55 Σάββατο 28.44.2045 ο Αρ. Φύῆῆου 594
500404'
>Ιζε:ίἱὶε
3 . · ρΘ4Θ5|ς44444ο.94 · τοχ444Μ.94 · |ω444458.94
Εντυπη και Πλα
ϊρ0ν4κή
Η" ω .Μ"88.8Γ Δ
ας ε"Χ°ρ'°τ0ύμε! `; ι
- _..·4
Ἡω4444ζ4444444444444444444ω44ὡ4: Π·  Έ -.
844444441444444444ῖ 
| Η ' Μ.
"!'°·ἰ· °πΠ)› 3 4
· - ... 44444444Μ 44444444444-444 444444444444 444 ε444444444444444 44444 444 44444444 4 γὶ
_. _ .Σ '444444444444 4444444444444444 444444 44444 4444444444ί4444 - 4444 44444 4444444444»
* -44 4444444444 ο 44444444444 44444 4444444 444444444444 44444444444444 >
44 ΛΕΝΕ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ θΕΣΣΑΑο44444(44 ΑΣΤγ44404ν444(04 ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
|ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ Ι Κομ444να με σΠασμένα «Στην Ε4δομέν44 είμαστε
«θεῆουμε τη ΝΔ 4044414444» 44ῆε4κό4(4α 4404... 44ρ6σ44μα! γ4α τα μότ4α του κόσμου»

Τελευταία νέα από την εφημερίδα