Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣλΒΗ.Ἡ`()28 Ν()Ι·ζΜΒ|)Ι()Υ2ίΗ5 .ΧΚ ΦΥΛΛΟΥ ΠΜ ΤΙΜΗ: ισ- Ξ
| Η ζ ΠΟΠ)!
ιίΒΡίΣί(ΟΝΤΔί Σια 
· ί] δισ. φισνουνισ φὲσισ τους >ΣΕΛ.32 ΜΑΝ/ΡΗ ΛΙΣΤΑ
κκ κκ κκ .Ι›ι·ιι"-ιιιιιι·.μι· ιη·
ΜΑΣ ΒΔΖΕ| ΣΕ ΠΕΡ|ΠΕΤΕ'ΕΣ
Το... ΜΑΝΤΡΟΣΚΥΛΟ ΤΗΣ ΟΥΛΣ|ΓκΤΟΝ
, α. “ζ ; ;=_ _ Μὴ τα· :Η
οι Ερ"°"ν
ια αερο"Μν“ σας;
., `_ ι_ ¦ :ί ί ι~ Ϊ: γ· Ι
,ζ, ο): ί #4 ^ί^¦"σ ι' Ο κι με” ί - β Ξ ι
Ο ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΗΣ Ε|ΠΕ:
Έχει δικαίωμα α Τουρκία να Προστατεύει
· Το οικονομικο αλισβερίσι με οιιλσ και τιειρελαιο ν ι ϊ, ¦
Κω ο ρόλος Της γείΤΟνος (ΠΟ Μο θέμα Τα συνορα μια. Για.ι δεν ιιιιρε ιιιν ιδια
Των Προοφαγων  θέση με οσα γίνονιαι ανο Αιγαίο;
· Οι σχεσεις ιαςΆγκμρας με ιον ί8ί8 και οι Τουρκομανοι
Πώς θα|σώσειε Το σΓιίιι Ι = · 
σας αι·ιο νους Γιλεισιαριασμοιις ενΗΕΛ.ΑΣ σφι-ια ΣΤΟΝ γινΝο·ινιε Τσίν ΣΕΒ ~ ΜΝ ί η ,Μ7¦.;;
“Δ Τρσκόρὅμ“ Η.: Ϊ
“κ _;ἑ ί α ανα ο ;.
τρωω ,Ι “ “ γ=Το 
'Πύ""μ@“ ο έ  Δ 4 _ λεω-ρομΠόΤ ῦ