Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: "Δεν... πείθεις για συναίνεση, Αλέξη"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ά Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΗΝ|Α|Ο
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ _ _ΠΕΡι0Δικο ΥΓΕ|ΑΣ
Ξ Σ ΥΝΑΡΠΑΣ Τ|ΚΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣΟ Ε^ΕγΘΕροΣ  ΘτΗΕγουΝωωΕΒ ΜΕτσΝ¦ἔὶΉ
ΜΕ ΤΟΝ
ΖΑΝ-κΑ0ΝΤ
Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015 - Αριθμός φυλλου 1.760 - Τιμή 130 Ε β έ τι έκδοσΠ με τις Προσφορές) - νι·νννν.ε-τγροε.:οΜ
Ν.Δ.: «ΔΕΝ ΣΤΗΡ|ΖΟΥΜΕ
ί ΤΑ ΤΕΡΤ|Γ||Α ΝΑ' ΤΟΥΣ
' ~ 7 Ε ο ΤΑ|άΤ||ά|ΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΤΣ||'|ΡΑ»
ΦΩΦΗ: «ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ
¦ Τ Ι ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓ||άΟ, ΑΛΛΑ ΣΤΟ
έ - ΜΕ ί ΑΣΦΑΛιΣτικο... ΦΕΥΓΩ»
Ο Ο Ο θΕοΔΩΡΑκι-ιΣ: «ΔΕΝ θΕΛΕΤΕ
. “ΜΜ
Ε|Λ||άΡ|ΝΗ Δ|ΑΛΟΓΟ»
~ Ο Ο ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΠΡΟΑΝΗΓΓΕ|ΛΕ
ΝΑ' ΚΑΤ' |Δ|ΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Ι ΜΕ ΤΟΝ ΤΣ|ΠΡΑ
ΜΒΜ ΣΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Τ|Α ΥΠΕΡΩΡ|ΕΣ
ΣΤΑ... ΤΡΛΦΕ|Λ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑ!  5
ΣΤΟ ΣΕ|ΣΜ0 ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Ύ ε Ι
ΡΕἙὲθΠΞΜΣ^Ν    “ “ο" Β α"
ΣΕ ΧΡΟΝΟ-ΡΕΚΟΡ Ι " 
- ..   κοντρα στα τεκμηρια
ι   κάλυψη εισσδιἩ:άτων για δηλώνονται
7 αι·ιοζημιώσεις δάνεια και έσοδα
"'^Εκ"°"'κ° ΦΥ" σου δεν... υι·ιάρχσυν, αι·ιόλυσΠς, ει·ιιδόματα ατιό Πωλήσεις
«Β|ΟΝ|κ0» αλλά «ανακαλυι·ιτει» ανεργίας και τόκους Γιεριουσιακών
ΤΡ|ΑΝΤΑΦγΛΛΟ τι εφορία καταθέσεων στοιχείων
ΜΕ ΑΡΩΜΑ...
ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕΛ. 14

Τελευταία νέα από την εφημερίδα