Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 η ΝοεΜ·ΡιονΜ
ι μ σε ΦγΜον ο
ωωω.“.ι““·.ω  
Νεο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ Σκιιιντκο τραπεζικών
μετοχών 
Ν Οι 7 στόχοι των τραπεζών καιη
νεα εθνιιαΙ προσπαθεια της ΕΤΕ
Το μεγδλο
ξεκαθὁρισμσ
“ ΡΟΣΚΛ|·|Τ|·|Ρ|Ο ΣΕ του «κοκκιΝονΣ»: πολιτικὴ
-. .Ε «ΜΜΕ ταΡΑ ΖΕΣτο χΡιιΜΑ» σ"ν“Νεση
ΑΝΟ|ΓΕ| Ο ΑΣΚΟΣ ΤΟΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΛΝΕ|ΩΝ Ν ΠΜθ000ΥΜΜ80ΥΜ0
Οι προβληματικές χορηγήσεις φτανουν τα 80,7 δισ. ευρώ. Τα ©Ἡ%ὡἴἐἩἔΜ
Μισο που βγαίνουν μπροστα και το σχεδιο τραπεζιτών, ΤτΕ, ΤΧΣ ω 12-13
ΠΟ|ΕΣ ΚΛΕ'ΝΟΥΝ
'Η ΕΚΠΟ'ΟΥΝΤΑ|
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΩΝ
Δύσκολη η
Οί) | ϊ Φέρῖε Μ ουκωεΝιΕπεεΝεπσν ΜΝ
, Ο . Ε Ι ,
.Ο “ντὲ χ η Νο νιώσουν Το λεφῖσ Ο Αμερικανος
Α · τ ΞΙ/ 7 7 ` - Ι
την ΕΠ|σφΟφι _  ο χ _ 0610 με φόρο ο συμμαχος του
' του 7 Ε ο  . · . Ι
= ο Ι ·  “ ,ο . 4 _ ο τι. Κοπελου ου
 η  Ϊ Ξ Ο  ν 1ἶ_ἐΕέ Ρ· Στο ΕΝΩ ρτοίεαΙτης ΑλεξΞδρουπολης
γ 7 έ ο  ~ Ο, τ=:3==;ρἑΜν τΙΕΕπὸΜώώεσου Π 
_ γ '
οικοτεΝε1Α χΑΝΔρΗ "ΉἩ"ω ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΕΝΑ Νεο ΣτΑγΡοΔΡοΜι ι .¦ η
ΤΟΠ0θΠΟΥΝΪΝ '
Οι ἑριδες · .ο ο 
Μπεστ  ,ἔ' β^ε"°"ν Ψ" τοπικών
 » Οι διεθνείς αλυσίδες Ξ
 και ποια φιλέτο «χτυπουν» Σελ Με
τασχἑδια  ΤΟ αυριοτης
` ?έ ¦ 7 “Λ Λώ ωΩ|κΟν0 'Ο
ΜΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΛ| ΣτΡΑτιιΠκΟ ΣΧΕΔ|Ο 5ΕΤ|ΛΣ
ΜΑΚΡΥΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ Γ 'Α ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ κΑι ΤΗΝ ΑΝΑΜΨΠ , Δ , γ
| · ΣΕ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ οΙ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ ω. οσοι η νῇγ8ω[η και ο ω. εε
· Πως κινουνται στη ναυτιλια,
τα ξενοδοχεία και το Ισα' αστείο Ο   ΤΟΟ... 
Μ 3243 » Πτώση τζίρου 60% για την αλυσίδα, που πληρώνει ακριβα την κρίση » Ηώλη στη της συμφωνίας

Τελευταία νέα από την εφημερίδα