Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 20% ς
¦ “ακα  Ξ α
 ΜΜΜκαΜαΕΜΜαγ Β ΜαΧ (ΠΑΡΤΕ ΤΗ
@ΜΜΜ Κ; ΜΑΜ ΜΑΖ·ΣΑΣ»!
. ¦5ϊ έτι: α
γ ' ,Ν ” __|““. Ἡ
Ι =-.; Ι Π : Μὴ 
·=· 'ι Δ `ὶ _
' ¦ ο ' Χ Ι
·¦ ζει: έ γ:_ Π' ' · ν τ Η
· · ·· ἶξ¦ χ 
η ι· . Π· .
1 · ·
 ΕΣαΜΓΜίΝΗΜ έΤ0Νἶῇ^0Ν
_~Τ^ ·
Με καρδια κα' αμαναρα 4- τ
α...μ|αόξθραλαςτων ; 
9ααα“ἄὡν γαναααε τη
· Λαῇαβαλῦκαι πέρασε ὲ
έα "0618ε Υπέρβααη ό ς
ι στα φινάλε. μετα τον 8 ' .
“Ψ ἰ·> . . “ . ,¦ . . . · ' _ ' | _ κ
4 τ* 77 ΟααδααφαιρΜαςε|ααγγελεαςΔεΕαφαν|αεΑταεκτεταμεναεαειααδιαενταςταυΆ;! νΜρ"Ἐ9"“"" ! α
  η 7 Π α . .η . α Λ ω. .¦·^ - . -- 6 _ . δ· .μ7 . Μ η. Δ "ΜΙ Σ"Πν0"ληί!; .3
αγωαιαακοα χωραατης εωραραα. γγ_αηαΕἑαι Μια! ἑαιτηιη.ααρατηρητη και | Μ η]
/|//ἶἶ_ _ ΔΑστυνομία γιανα γλπὡαααν αΙ“ααααΝα|" αφαίρεση βαθμών κα' αμωαία έδρας 7 α 
, “7-·“°°”“. ν Δ η ὰ .' Ν Η' 4 ,. _-¦ . 0 · ' 7 _ ~ η _ Ω *ξ: 
-% .ἶ'#“ῖ· μ Π _ ΧΡ
  :Ύ ὰ
"ΠΥΡΟΣ ΚΜ Ο Μ'ΐΥ'5|"Ἡ'!|
- "1.
.μ ; :· ~ , 7 α α
. “¦ . . . “ Η Κ' ΑΚΟΜΗ... ω - _¦~_ “ ΗΜανεξήγηταέωςΜαηΜωπΜ α ϊ Δα ~ ' > ' Μ
· Ι ι Ωω Ύ “
 . ' . χ ' Η ¦¦ ¦ -ω ».¦.μ 'ΙΜ · | μ |` ¦ 'Μ
ἔ ΜΜΜΜοΜΜΜ α η Η | | 1' ·ΜΜαΜαΜΜΜ η η . 4 . _
_ έ γ .αωΜΜΜΜ ΗΜΜΜωαΒο“ωωωΜωΜ- 
κα'   αν  Ἡ ' ι : | Ι ι | | “Η °βΠ"Πλ δεν Παω Πρ!... ν" κερδίσω 'Πο' "ΕΜΠ!