Πρωτοσέλιδο Έθνος: Εθνική κόκκινη γραμμή για το Ασφαλιστικό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΝΗΜΗ Ι
27 ΝΟΕΜΒΡ|0Υ Με ~ θΟ|έ(ΡΟΟί»
ΑΡ. ΦΥΛλογ:ιο233
Νοε ο ωσουν
< το λεφτο
· ' »ιο-25
" [Η κ ι' :” Η! ι! :ΜΜΕ Μ ΜΝΗΜΗ Η Η τη τί η. Ϊ 'η  Η Μ 'Ἡ ΜΜΜ Η Η ΜΝΗΜΗ Η ί' Μ"ΜΜ|Η Η ί' ι||ιιιΞι#ΙιίΜ Η ί¦|"!|ΜἰΜ Η '|]ΝϊΜ“Μ Η Ἡ ΜΝΉΜΗ· Μ Η ΜΝΗΜΗ ἔν Η ίίιίίίΜἶ4ιΌ Η :ΜΝΗΜΗ Η ί' ΜΡ ι. Σ ' ι' Π ,
ΤΑΜΞ|0 ΑποκΡΑτικοηοιΗΣεΩΝ. ΑΔΜΗΕ ΚΔ' «ΚΟΚΚ|ΝΑ» ΔΑΝΞ'Α Β
Τ' ΟΑ ΖΗΤΗΣΕ'
Ο ΤΣΙΠΡΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΠολιτικογΣ
ΑΡΧΗΓΟΥΣ
γιο το Ασφολιστικό
ο ΠρωθυΠουργόε. ' Με... τέσσεριε γρομμέε η ΝΔ, βέτο απο
ΠΑΣΟΚ, αστερίσκοι οιτό Θεοδωράκη, οικουμενική Προτείνει
ι' . 'ϊ' _  .
'? Σ · ¦ · Ι
·'  ῖ  Ξ ε. ι , ι οΛεβεντη8, δεν συμμετεχει το ΚΚΕ 6·7
Ατιελσσει5. οικονομικέ5 κυρώσει5
κοι έντσση των βομβορδισμών οσο Ρωσίο
Τ η ί' η  ι  η ° Συνοίνεση για να οποτροΠεί η μείωση συντάξεων εηιδιωκει
ι ] ' ~
ΕΝΑΣ ΕΝΑΣ Ο' ΔΥΤ|ΚΟ' ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΣΤΡΑΤΟ
Διευρύνετοι η συμμοχίο κστό του |$|5
ΕΚΘΕΣΗ ΟΟΣΑ
Ελλ οδο, η
Χώρο με του8 _ ._
Περισσότερου8 ¦ σ __
άνεργοι] 8 Ο ηρωθυιτουργόε Αλέξη5 Τσίηρο8 με τον Ποτριορχη 'εροσολυμων θεόφιλο
Π'[ΠΧιούΧου 8 τΣιηΡΑΣ ΣτοΝ ΜΠΑΣ
θλιβερή ηρωτισ στην σνεργίο νέων εηιστημόνων κοτέχει η χώρο μο5. σύμφωνο Η   
με στοιχείο του διεθνουε οργονισμού. Ωστόσο. οι Ελληνε8 εξσκολουθούν
νο θεωρούν την εκτισίδευση μιο «κολή ετιἑνδυση» γιο το μέλλον. 28     ί2