Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Μείωση εισφορών στον ΟΑΕΕ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠβἙΒλἐψ τ 80
 Ε ε :ΕΛκΥΣΤ|κ0 ΜΜΜ'
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ  ή» ΣΕΜΕΕ ΤΟΤΕΝΑΜ_ΤΣΕ^Σ|
8/ “ `
 Ρ ο ΛΕΣΤΕΡ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ
· . ι , ΣΕΒιλλΕι-ΒλλΕΝΘιλ
κ ,.¦ |/ ἐκ Ι οσο πἩ`
γι“.““¦ρ8ωη<Α¦ 
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 - Αριθμος φύλλου 1759 - Τιμή 1,30 € - νννννν.ε-τγρσ5.ωη·ι
σπιηΡΑΣ ΣΕ ΑηστΝσΣι-ι ΕΛΠΕ· ή ι ΜΜΕ! ΣΕΛΙΔΕΣ Α|'|0ΚΛΕ|Σ'|'|Κ0
ΚΜἔΜἩἔἔἩἩλ8% η ΙΕ, 25
Μ ει ω σ η
ει σφ σ ρ ων
στον ΟΑΕΕ
υΠοχρεωτικά
Ποσό ασφαλιστικής σε 3 ή 4 οι
κάλυψης 150€ έως 200€ ασφαλιστικές
Ο ' το μήνα και έξτρα εισφορά κατηγορίες αντί
_ ανάλογα με το εισόδημα 14 Που υΠάρχουν
του ασφαλισμένου σήμερα
χ Ω€π Νγ ΕΣἘΒΕ
γ Π ..μ  η ΕΣΑγἔγἔ5Σ^ γγ'
 " ΡΩΣικΕΣ«ΒΟΜΒΕΣ» ΜΕ ΠΑΓΩΜΑ 
¦  , Ἡ γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΠΝΤΟγΡκιΑ 26-27
 _ Έ· 
για 13η σύνταξη ο του Πλακιωτάκη
ΠρωθυΠουργάς ψάχνει με Καραμανλή,
για «συνενάχους» στο νέο Σαμαρά, Κωνσταντίνο ' ^ 
μαχαίρι των συντάξεων, Μητσοτάκη και '_ “ι
ζητώντας άμεση σύγκληση συνάντηση με τους “ , Ϊ 7 Π ἀΖἙυ(ἔ;ἔΒουλιου Πολιτικων ΐΠυ;ιΞἔἘἙι=ἔΚγΔα Ι  - ΣΚΛΗΡ|·| ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑ| ΠΟΤΑΜ|¦  “ .
οικογΜΕΝικι-ι ΘΕΛΕ| Ο ΛΕΒΕΝΤ|·|Σ. ΑΠΕΧΕ| Το ΚΚΕ  ' ΣΕΛ|ΔΛ
|'|Ρ0ΣΕΦΥΓΕ ΣΤ!! Δ|ΚΑΣΤ|·|Ρ|0
#ἑῖ°λ°ἔξΜΨἔΕἐ ¦¦ ί Δ|Σ.€ ΖΗΜ|Α ΣΤ0Ν ΠΜ" ΜΒ Το ΚΡΛΤ|Κ0 ΜΠΛ0Κ0 ΣΤ|Σ ΠΛ|ΓΝ|0ΜΗΧΑΝΕΣ Με

Τελευταία νέα από την εφημερίδα