Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Σε πρώτο πλάνο η ασφαλιστική μεταρρύθμισηRecognized text:
 “τ Με Ν
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο'
ανννν.χτἱΜοτἱ8τἰτἱο.9τ
Μ. 842¦82
Οι Δεικτες της ημερας
ΜΜΜ Με; _
Π8Ε/ΧΑωω0φ Ο 
Ημερήσια Μεταβολή
κρΝρινιικ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡ|ΟΥ ΖΟΤ5
Γενικός Δεικτης
έἔἔἔἔ
4830 Μια ΤΠ" Μ'
2705 έφτυσε - Αη ΜΟΥ· 5562
Τ|ΜΗ Ι¦5 €
Καθοδικές 
ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡ|'|ΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛ|Ο - ΣΤΟΧΟΣ Η ΨΗΦ|ΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡ|Ο
ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΜΝΟ
ιι ααφαΠιατικιἱ μεταρρύθμιση
Εγκρίθηκε από το ΚΥΣΚΟ|Π το σχέδιο Κοτρούγκαάου
Μ' ο; 3
Ανάπτυξη νέων επενδυτικών προϊόντων
και αγορών στις προτεραιότητες του νέου
προέδρου της Επ. κεφαῆαιαγοράς.
Χ. Γκότση
 _Λκ;€Β:Η©Ἀ#, ώ!. .ή  ς.. “ “_τ.._,
¦¦ η _ .ρ ι., ¦'ς` ι ¦κ
ι _ ' Η' ή' ν ΜΒΜ:  ι Ι Δ θ .ι
 ι ε η - .33ωθ .Με τι
Πρωταγενές πηεόνασμα
4.532 δισ. το όεκάμηνο
Μείωση κατά 2.406 δισ. των καθαρών
εσόδων του κρατικού προυποηογισμσύ ¦ 
Ο Ο|ΚΟΝΟΜ|Α 
ζ Αηηηηοκατηγαρίες 
ξ Ρωσίας και Τουρκίας 
ΠΟΛ|Τ|ΚΗ 3-5
υρύ και ουσιαστικό διάλογο θα
δρομολογήσει η κυβέρνηση για
την επικείμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση, όπως αναφέρθηκε κατά
την παρουσίαση του σχεδίου στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥΣΚΟ|Π). Στόχοςτηςείναι η με
, ί ταρρύθμιση να διασφαλίζει τους ό
ρους βιωσιμότητας του συστήματος
σε  χρόνου| να διασφαλίζεται ο
αναδιανεμητικός χαρακτήρας στη βάση των αρχών κοινωνικής αλληλεγγύης και το ασφαλιστικό σύστημαναπα·
ραμείνει ένα σύστημα εγγυημένων παροχών. Το σχέδιο προβλέπει ενοποίη·
ση των Ταμείων| Εθνική Σύνταξη και
βελτίωση της εισπραξιμότητας των ασφαλιστι κών εισφορών.
Το ΚΥΣΚΟ|Π συνεδρίασε χθες υπό τον
αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιαννη
Δραγασάκη και μετά την εισήγηση του
αρμόδιου υπουργού Εργασιας, Κοινω
· νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη
λεγγύης Γιώργου Κατρούγκαλου¦ διαπίστωσε ότι προχωρούν οι επεξεργασίες των προτάσεων που αφορούν
στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Το
σχέδιο Κατρούγκαλου θα κατατεθεί
τις επόμενες ημέρες προς έγκριση στο
Υπουργικό Συμβούλιο και στόχος της
κυβέρνησης είναι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο τον Δεκέμβριο. Στην κατεύθυνση αυτή το ΚΥΣΚΟ|Π θεωρεί αναγκαίο
τ0νπλέονευρύ και ουσιαστικό διάλογο
μέσα στην κοινωνία με σκοπό τόσο την
υπέρβαση των σημερινών επιτακτικών αναγκών του ασφαλιστικού συστήματος όσο και την αντιμετώπιση
των χρόνιων παθογένειών¦ στρεβλώσεων¦ αδυναμιών και αδικιών του.
"Η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού
συστήματος την οποία εισηγείται η κυβέρνηση εντάσσεται σε μία συνολική
στρατηγική η οποία έχει στόχο να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη της
κοινωνίας και ιδιαίτερα της νέας γενιάς
προς το ασφαλιστικό σύστημα και τη
δυνατότητά του να εγγυάται τις συντάξεις των πολιτών. Ακριβώς γι| αυτό
το λόγο η μεταρρύθμιση θα πρέπει να
διασφαλίζει τους όρους βιωσιμότητας
του συστήματος σε βάθος χρόνου", αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τηναντιπροεδρία της κυβέρνησης για τη σημερινή συνεδρίαση του
ΚΥΣΚΟ|Π. Ζ; ι '
Τζόζεφ Στίγκηιτς: Ερχεται
νέα κρίση του ευρώ
ζ Φόβοι Αγκυρας για αντίποινα - Μόσχα:  Τι ηραέβηεψε ο νομπεηίστας
ἔ «Προσχεὁιασμένη πρόκηηση» Χ · › έ οικονομοηόγσς
«Ανοίγει» ξανά
τις διεθνείς
αγορές σ ΟΤΕ
Αντρέι” 550 εκατ ευρω
με νέα τετραετές
σι.ισησγσ τη, ιι
5.850€ ύ
Γιατί ήταν η Μετοχή
της ημέρας
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικά η θετικά
στο ταμηηό
Στις 40/4 2
ξεκινά η
«ιπποδρομίες ΑΕ»
Αύριο η πρωτη δόση των
40,5 εκατ. - Τα σχέδια για
την επόμενη μέρα
ΞΕΝΕΣΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΤ: Κίνδυνοι από
τις αναδυόμενες
αγορές
Ανθεκτικό στο βΙ εξάμηνο το
ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό
συστημα
Τι δείχνουν τα
ΜΥΤΙΛ: Στα 349 εκατ. τα κέρδη
Ελληνική Τρ.: Κέρδη στο 9μηνο
ΟΛΠ: Αύξηση 40,6% στα κέρδη
ΕΑΜ: Ζημίες με + 30% τζίρο
ΜΕΤΣ: Αύξηση ΕΒ|ΤΟΑ
ΚΥΡΜι Αύξηση κερδών
ΠΑΠ: Ζημιογόνο 9μηνο
ΚΟΥΕΣ: Μείωση κερδών
ΟΤΟΕΛ: Μεγάλη αύξηση κερδών
Μι Επιστροφή στα κέρδη
ΜΑΝ: Διεύρυνση ζημιών
Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ Ί3-26