Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Τραπεζικό στοίχημαRecognized text:
Λ .: ἐ
ί κι . .
θανατο
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ - ΠΕΜΠΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΕΤΟΣ 690 ΔΡ, ΦΥΛΛΟΥ 2ΟΙ58 - Τ|ΜΗ 1,30 ΕΥΡΩ
ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΓΕΡΜΑΝΙ|(Η ΣΥΜΒΟΛΗ
Αρχίζει ο έλεγχοε
σε '| 0.588 καταθέτε5
ελΒετικών τραπεζών
Τραπεζικούς λογαριασμούς με
- υπόλοιπο 36 δισ. το 2006 και 2.6 γείο Οικονομικών > σελ. 6 Ξ
ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Μειώθηκαν κατα 6¦ί %
οι τιμέ5 των κατοικιών
το τρίτα τρίμ ανο
Ξ Τα σαρκα' εστίαση «παγωσαν»
` ” τις αγοραπωλησίες ακινήτων.
Μεγαλύτερη μείωση στα παλαιά
δισ. το 2008 θα ελέγξει το υπουρ- 
διαμερίσματα > σελ. 27
«Τρύιια» 2,1 δισ. στα έσοδα
Η σταση Πληρωμών
εφερε Πρωτογενές
πλεόνασμα 4,5 δισ.
Ο Ποσο 9 δια πρέπει να εισρευσει
στα δημοσια ταμεία μέχρι το τέλος
του έτους για να επιτευχθεί ο στοχος
Ο Υπερσυνκράτησπ κατά 419 δισ. ευρώ
στις δαπάνες το δεκάμη νο > σελ. 3
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
Το Σαββατο
Ασκητική
«Κλειδια» τα κοκκινα δανεια. η ειιιστροΦη καταθέσεων και η χρηματοδότηση
Τ ραπεΖικο στοιχημα
Τα σχέδια των όιοικιίσεων για την επόμενη ιι μέρα
Ο Στόχος, ιι αποκατασταση της εμπι
στοσύνης στο τραπεζικό σύστημα %Μ°=η "ΜΥ
και τι ανακτηση καταθέσεων 20 δισ. “Μ ¦Μἶ' 'ΜΝ' Μ" "Μ Μ
Ο Αγώνας δρόμου για την αιιο- ι5οο - 1.340 “52 ΜΜΐΜ
τελε0ματικιί διαΧείρισιι των
μη εξυπηρετουμενων δανείων
Φ Αυριο η αναστολή διαπραγματευ- Μ^
σας για Ετυ·οίιαιικ, Πειραιώς και
ΑΙρΙια Βαιικ Τεταρτιι 2 Δεκεμβρίου
οι νεες μετοχές στο ταμπλό > σελ. 5
1.000
εοΝικιι*
τι·ΑιιεΖΑ
Διηλό σοκ για όλους τους ασΦαλισμένους ^ΠΨΕ^ΕΣΜΜ ΜΜΜ
Α Ι Ι |(ερδη 349
υξανονται οι αστρο μες, εκατ. για τη
ειων0νται οι συντόξει «Μ"τ'λην“'ῦς»
μ ς Ο Στα 884¦4 ειαιτ. ευρώ τα
έσοδα του ομιλου στο 9μπνο
Ο Στα μέσα Δεκεμβρίου στη Βουλη το νέα ασφαλιστικά _ π Ο Π" 421 εκ" ε"Μ ° Μ· Το υψος των περικοπών θα εξαρτηθεί απο το εάν θα κλικ εργασιών του τομέα
δεχθούν οι θεσμοί αυξηση των εισΦορών συνολικά 2%  “ω #Π°λ'
Ο Εγκρίθπκαν χθες οι βασικοί άξονες της μεταρρύθμισης
Υπό διαπραγμάτευση τίθεται ξετς. Το ποσοστό της μείωσης
ΑΥΞΗΣΗ |(ΕΡΔ0Φ0ΡΙΛΣ
το Ποσοστό αναπλήρωσης θα εξαρτηθεί από το πόσο θα
για παλαιές και νέες συντό- αυξηθούν οι εισφορές.  | κά 
Νεα ειιιβαρυνση αποτελέσματα
για τους αγρότες ων Ο^Π
Ο Στα 15,3εκατ. ανήλθαν τα
Ο Αυξάνονται κατά 12% έως30 Νοεμβρίου
οι εισΦορές που καταβάλλονται στον 0ΓΑ
κέρδη. αυξημένα ιατά 423%
Ο ΥΜώρησιΙ κατά 5,796, στα
75,4 εκατ. για τα έσοδα
Ο Μειωσα κατά 4¦9% σταλειτουργικά έξοδο σελ. 11
Πανω από 100 ευρώ τον ματης μεταταξης τους σε
Χρόνσθαεπιβαρυνθούνοι υψηλότερη ασφαλιστική
αγρότες, λόγω της αυτό- κατηγορία > σελ. 4