Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Κανένας για όλους, όλοι για πάρτη τους
Newspaper website Website







Recognized text:
ΠΟΝΤ|Κ|
Π . Ν ϊ | Η | Ο ΠΟΝΤΙ”
7. 7·
7   εΒΔοΜΑΔιΑιΑ ΠοΛιΤικΗ Ι ΣΑτιΡικΗ |ΑΠ0ΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡιΔΑ  “ > (ἴ'.'¦ἱἶἱἔῖἩ::?ϊ.ϊ°ἰἔῖ'Ξ:'.!.'ἱἔ¦'ἑ'"
Μ.ιοροηιἱΚἱ.ετ πικαπ 26 Νικαια Με Μακ: 2€ ο. 1892 
Κανένας για όλους,
όλοι για πόρτα τους
Ξεδαντιασμένα τα καυστανότα, μετέωρα· και σι ««σΜαρχιιγσί» ΚαραμανΜς και Σαμαράς
Τα συντρίμμια της ΝΔ. μΜσκόρσυν την εθνική συνεννόηση αν μέσα· κινδύνων για τα χώρα
ὲἔ κι
ΕΥΡΩΠΗ ι 4, 22 ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ·8-9
  Καμπανάκι
  και για... αργότερα
  σι 153 Μα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα