Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Συντάξεις τύπου... ΙΚΑ για όλους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΒΠἑΠ0υν»  “ ι 
ύρπνες ι __ 7 ο Ε . “ῦ
· ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Φωτιάς “ ς. “ ο  ε ἑΉ%ΤικΩΝ
πίστα από κ .ι .
τ" ΜΝ" `·  -- ν. .. .. .. “ ἶ@80Σ2
στον Η? > · χ ΔικΑιογχογΣ
χ ' '  3 ο >ΣΕΛ.ι3
ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΛΑΣ.: ·'· “
ΣΕΛ. '|'|
 Σύντύξει5
Δ τύπού... ΙΚΑ
για οΠού5
θα γίνουν οι περικοπές
στις κύριες. στο 80% του μισθού
Τα ποσοστά μειώσεων και πῆαφόν 180 €
σε Δημόσιο και 0ΑΕΕ στις επικούρικές
ΜΟΝΟ ΣΤΑ 87...
Τ||'|0ΤΑ Γ|Α ΟΣΟΥΣ ΒΓΑ|Ν0ΥΝ ΜΕ ΜΕ|ΩΜΕΝ|·|
κ°Νἔ8μΡΥΡῇἑΝ
Η'· Η" :γρ.Α_ἩΩ ο ΕΡΝ'|'0ΓΛΝ
«ΣΧΕΔ|ΑΣΜΕΝ|·| 3, . “ΒΑΣΗ ΤΗΣ ιΣχγΡιΖΕιΑι
ΗΡοΒοκΑιΣιΑ»
ΧΛΡΑκ'|'|·| Ρ|ΖΕ|
Ο ΛΑΒΡ0Φ
ΤΗΝ κΑ'|ΆΡΡ|Ψ|·|
ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦ0ΥΣ
ΠΩΣ |·| ιογΡκικι-ι
ΛΕΡ0|'|0Ρ|Λ
ΔΕΝ... ΓΝΩΡ|ΖΕ
οτι Το ΜΛΧ|·|Τ|κ0
ΗΤΑΝ ΡοΣικοι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα