Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ο Ερντογάν παίζει με τη φωτιά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
+ ΚΛΗΡΩΣΗ
Γ'Λ Μ'Λ
ΜΡΛΜ"'ΝΛ Ξ
Λ"° Τ"
ΡΠΛΝΒΗ'
 απόΤηνΤαινιοθήκη  " Δ ·
.μ Του «Εθνοε-κυνήγι»  . - 
' Κι::ΜΗΝΗἩΗ!!ῖιΜιὶΜΗΜΜΜΜΜΜΜ!Ηι'ἑίί!||ίὲΤιΜΞΤι||Τ|'Ξ||'|'ίἱ|Μί||~ἔ||||¦¦|ΜΗΜἩ ΜΝΉΜΗΗΕΤἱ|ιίΤί|ἰΗι[ιί||ὶ¦Τ|Τ||Ν|ΜΗΗι"|||!'Η¦Ι¦|'|'||ΗΙι"ΜΜΜ"||ὐ||ι||Τ||Ν||Π|'|||1ι|ΕΗἱ||||ί|'ΜΗκ||!Ι|ΗΗΗ'Τ'¦ι||έ||'ΝΙ"|||'Τ'Π|!ι|ί|||Η|||||!||ῖΗ"ΜΝΗΜΗΗΞΞΜΜΜ'ι|υ|ί|¦ΠΜ'!ἰ"ι·Νἑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
25 ΝοεΜαΡιογ εοι5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '023'
Τ.30€
Με κγΝιιπ
κΑι ανο: 2.50€
ΠΔΓκοΣΜιοΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΤΟΥ ΡΩΣικογ ΜΔχΗΤικογ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ
"  Έ ψ ' “ -  Ο ΕρνΤογόν
ΝΛ= ΞοΡκιΖογΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ.
ΣΥΝΕΧ|ΖΟΥΝ ΤΑ «ΜΑΧΑ|ΡΩΜΑΤΑ» Ο
Δύο παραιΤήσειε 'έ _'
και καΤαγγελίε8 για .
«πραματα δι θύματα»
σιι5 εκλογέ8 Του '09 _
ΠΜΤΜεωωΜεΜΜΜω Μ Ε | " Φ" | |^
Α. Παπαμιμίκο. «Βόμβε8» από Νιόρα.
Ε"|ΧΕ|ΡΕ| Μ ΜΝΗΜΗ' Τ" ΣΥΜΜΜ|Λ ΛΥΣΗΣ - "ΜΜΕ
"Λ Τ"Ν ΑΝΤ|ΜΕΠ||'|Σ'| ΤΩΝ ΤΖ|ΧΛΝΤ|Π||Ν
Σκληρό τα ανιίΠοινα
ΒΟΜΒΑ ΣΤΟΝ ΣΕΒ
Προεόριια 119ύ£φίΗαζει ο Πούῖιν
«Μαύρου Δεκέμβρη» ΠΙΠΝΔΥΝ0 Παιχνίδι με τη φαιά σηματοδοτεί η πρω
φοβόΤ°| η Ε^.^Σ. ιοφανη8 κίνηση κατάρριψη8 ρωσικού μαχητικού από
την Τουρκία. Ο Τ. Ερνιογαν επιχειρεί να τορπιλίσει τη συμμαχία κατά ιων ιζιχανιισιών και να εμπλὲξει όλη τη Δύση
σε σύγκρουση με τη Ρωσία για να εξασφαλίσει ια συμφέ
«Υψιιλού ρίσκου» χαρακτηρίζουν το
χτύπημα οι αξιωματικοί Με ΕΛΑΣ.
Β. 28 ραντα τη8 Αγκυρα8 στη συριακη κρίση και τη Μ. Ανατολη.
Ο' ΕΠ"'ΤΩΣΕ'Σ "|Λ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
οι ιιΕιἶΉἩἶἑπιιι Πω εΠΠρεαζ0ντω
. - . Προσφυγικο, ενεργειακο
Μ!" ΣΤ" ΜΝΗΜΗ' , ¦
πεσει και εθνικα θεματα 3.7