Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΠΓΝΠ"
ό   · 0
 ΜΜΜ το· Μαιος!
_ ξ Το οικονομτκό κραχ που κτνδυνεύετ α ΠΑΕ κατ
ι  πόσα θα εἰνατ α χασούρα από τα εαετσόδτα Σο. ο
Οτ ατέσετ5
σου δέχετατ
για να βγετ
μηροστό
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΠκΗ
& ΠΑΡΑΣκΗΝιΑκΗ εΦΗΜεΡιΔΑ
που 24 ΝοεΜΒΡιον 2015 · ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2580 · τιΜιι 1.3ο€
ιιιῆουυ
 "ΜΒΜ"
· "ώς μπορούμε να αυξήσουμε τις
αποδόσεις τους με τα ειδικα στοιχήματα
· 'Ολο το τελευτοιο νεο των οιιοοων_ τιιΘονὲς ενοεκοὁες κοι οτιοιιοιες
· Τρεις «γεροί» όσοι στα βασική πρόταση
ι Μ|Ρ|ΠΠ|Σ«Μ||(ΡΠ»ΛΜ|Π!
|  ν  "ού μπορεί νο οκήοοον «βόμβες», ποιο το «σίγουρο»
τι ΓιΝετΑι Με τη: ΕΛΛΗΝ|κΕΣ ιΠτιΡοΔΡοΜιεΣ
°Δκρυ υυυτυτότυτυ υπό υ"Λ"
Εξαιρετικό δύσκολο για Πρόβλεψη το σημερινό Πρόγρρμμο
Με ποιους το έχει ο πρόεδρος του Ατρόμητου
το οριο 0
του Βοιωτοι·
ιι εξοδο!
Με «όπῆο» τον ενθουσιασμό κόντρα στην Μπάγερν.   ¦“
αῆῆό κατ με... ἑΒῆετῳο αγωνιοττκοὐ ρυθμού Σετ 5 ε '
Πώς θα καταφέρει :-· 21
να επιβιώσει στον ΜΝΚ;
"Ο" Μ"""
“ακουω
στον "Μ
Ο «κουτος» φορ και το ουμβόλοιο
του Που ολοκληρώνεται ~ 3
ιιροογείωσης στον Πανιώνιο