Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
'οποιος και να στη",
Ηνωμένος που· ο ίδιος,
20 χρόνιο των...
Γραφει ο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ Σελ. 32
'|"ἱ|"Ο|'||8 "Πω
__~, ΓραφειοΓ|ΟΡΓΟΣΝ|κΟΛΑΟΥ Με
Τρ·τιτ 24 Νοεμβριου 20] 5 / Φυλλο ΤΟΔ2 Ι2242) / € Τ 30
Παραδοχή«αινο» ί τ οτ”ῆλε:ῷῶνικΪυ` <
. ι °
γ . Ξέ.^-Ά.
1 .εφ .Εκ :ἔ-. ί
›ἔἔῖ: ` 
. Δ _ Δ _. _ |.βἑ η |';Ξ_$ δικέ *τ 'Τ
-.  ' · · ·τἱ$·ἔἶ.%'
"8 “ - Ε Ε ΑΚΟΜΑ: Πὡε οδηγήθηκε
·  Το πωπω στη διακοπή
ΣγΝ|^ΗΣ  - - - Π Π · Τι ποινέε περιμένουν τον ΠΑΟ
ΣτοοήοιοΝ ΑΠΑΡΕΥ| χοΔιιἔιιἐΜΕ;χ
2· έ9ΐ.ι _
Τα ΠΟΔΟΣΦΧ¦ρ ή. _ ου καλείται σήμερα σε απολογία
- κ ›4ἐὶῖ ". “.“ .. . - ' “ εἴ· 
ή - ρ.
του μονή και...
ΠΙ( ΑΕΚ...
Ο Ουρουγουανο8 δουλεψε τρία συστήματα στήν Κομοτηνή,
προσαρμόζοντα8 τα, στην εξέλιξή του αγώνα και με μοναδικο
γνώμονα τή νίκη, που θα έδιωχνε το αγχοε και τήν ασφυκτική
πίεση που ένιωθε ολη ή ομαδα λογω τή5 βαθμολογικήε θέσή8
που είχε περιέλθει · Δισέλιδή αναλυση: ΠΟ|Α ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
και ΠΟ|Α ΜΕ'ΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ εντόπισε στα τρία συστήματα
· θα βρει βασικο συστημα, αλλα θέλει να έχει και εναλλακτικό
ΟΑ ΑΛΛΑΞΕ| ΠΟΛΛΑ ο Πογετ αλλα αυτό θα γίνει ΣΤΑΔ|ΑΚΑ
και με ΑΔίΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ στοχο, Τ|5 Ν|ΚΕΣ σε ολα τα παιχνίδια
μέχρι τιε ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ του Γεναρη · Δ|ΑΒΑΣΤΕ: ΠΩΣ ΕΖΗΣΕ γ ο Ι Η Ι
ΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΘΡΑΚ|κΟ ΚΑί ΝΑΤ' ΞΕΣΠΑΣΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ,, _ (( 8 
ο «Πρώτα να χαιρετατε και να ευχαριστείτε τον κοσμο που έκανε , η “ Ι
τοσα χιλιομετρα για να σαε δει και μετα να φευγετε για τα ο Λ ι' 8 Β »
αποδυτήρια», είπε στου8 παίκτε5 του ]
Αποκλειστική συνέντευξή του ΛΟΥκΑ
ΜΑΥΡΟκΕΦΑΛ|ΔΗ στήν «ΠΡΑ» και στον
,_ ή.
   θ δ Δήμήτρή Τσοπανακή ο ΕΝτγήήΣιΔκΗ Η ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ
ΠΔ το ΜΕΓΑΛΟ ΑγριΑΝο'ήΑιχΝιΔι
...ΠΑΝΕ Ο' ΑΡΜΟΔ|Ο| ΤΕΧΝ||(Ο| ΤΗΣ «Ο|ΜΑΝΟ» ο ΠΑ ΓΡΔΦειΔ Με Δεκ χοπ ο Ντι-Πει κογήεΡ,
ΑΦΟΥ ΚΛΕ|ΝΕ| Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ|ΑΣ Δ|ΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ . "ΟΥ Εκ^ΝΕ Μ' ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ π” ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ