Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
Δ/υτής: ο. Νικοῇαῖ6π
ΤΡ'ΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡ|0Υ 20% Ο Α.Φ. Ί582'|
_ · ς
Διευθ ν π Συντα :επιασε ο - `
ν τ ς εως ΜΑΚ με Ώ” ε
οι Αγγεπόπουαοι
από τότε που ανεπαβαν ταν
Με έχουν σώσει από ταν τσεππ
τους συνοπικό πα εκατομμυρια ευρω
«ιό Η αυΞπσπ ειχε αποσασιστει από Ξ
' ΜΜΜ συνεπευσπ :των 
μετόχων τπς,πειραῖκπς Με. τον ε
περασμενσιοόνιο ο το νενονός
Δ ανακοινωθπκε επισήμως από τα,
Η νων Γραμματεία εμπορίου και
 προστασιας του κατανσπωτόι 7 1
τέρας ΜΝΗΜΗ στΑτΓεΛοαονΜε
,ο αόεπΦιαἐπροἑόρους του μπασκεε
' που 0Πυμπιακθὐ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΓΙΩΡΓΟ;
·θα τα σώσουμε ααα για να
παρουμε το καπυτερο ουνστό
αποτεπεσμα ο θα κανουμε ό.τι
μας επιτρέψει ο αντιπαπος ο
'Ηρθαμε να οιεκοικπσουμε
τουπόχιστον εναν βαθμό·
τκσνααιντιοΜ:
απανεευπνσς
προπονπτπς ο ΠαραιΜε κοπακευτικό σκοπια για τον
κόουτς των πειραιωτων μίππσε
ο τεχνικός των θαυαρῶν στον
· γερμανικό Τόπο
|Γκ“ΜρντισΜ ΜΒΜ" αν από ' ' ό
`?“ποπυ κααόςὲαμνντιΚό ·'ΙἘχαΜμ
καιναόνσρεε '  '
πΜ==Ψ“ΕΜ
'Ϊ `:καιαεῳ
“ΜΜΜ .ειναι κατ α
Ι Ψ° “ΜΜΜ'ΜΜΜΜρΜΜΜΜτ 
ΜΜΜ; θα στον οομμεπιγπ“Μν¦Μ”ν 
¦ των” ο]Μπαντστουμπερθα Βρίσκεται Ξ
στπναυῳΝΜν   _ τη “
σπουσσιου ματς ιο"
θροι·τ 2) ο Μυρίζει ο
Σουποός Πόνος 'ερικσον ο
εοπθοί οι συμπατριώτες του
Ματίας κπασενιους και
Ντόνιεπ θόμαρκ ο επιπρόσθετοι οι Στέφαν Γιοχα-'
Η αειμαι ποπυ περήφανος για τα θεσπ τπς ομαοσς μας και ότι όπος
ν ο κόσμος αναγνωρίζει ταν προσπαθεια μας ο είμαι·περιωσνος που
αντιμετωπίζουμε ταν Μπόγερν και εναν από τους καπυτ ρους προπονπτες στονικόσμο ο Δεν θα εχουμε εύκοπο θρόου ο οι π ρισσότερες
ομόοες εχουν περασει από ουσκοπα σε αυτό το μπεσα
#“ὐτ·ε5ὐυ ι
Φρανς. “
Στις εκατ
π σέντρα του
νεσον και Μαρκους
:τρόμπεργκσον
Αναστατωσπ ι στο
αεροορόμιο του Μονάχου .
'ενας Μπος του θαυμπισκου που
περιμενε καρτερικό ταν “ουτως
υπέστπ πιποθυμικό επ ισόσιο και
έτρεξε ο γιατρός τπς ομ σας χριστο:
η θεο: για να του προσωερει τις πρωτες
βοήθειες ο Τον εβαπε σε θεσπ ανόνπψπς
ν και πίγο αργότερα έσπασε ασθενοΦόρο
για να παραπόμει τον Φἱπαθπο
Φ Μόνα   ,
·κΑΜιιιΑ:ο-και;εξω: τι Η _
χ “Μό “
|77ιιο8 852129 48 7
5; 'Καρότσιαἶιῳνη“ικωνΜ
-ξειναι_'¦ “ερααΜαμω ιαρκεἰγνα ›
φ·ΑΓΩΝΜἘΜ 
¦_  ΤΗΝ ΤΕΡΜΑ!! η ο
 ; ·“:πανουαπαΜΜεζπα ο ·
ι' υ 'ΜτΖἑσκιοενΜΜΜῆ· Α γ ' 1οπκαν@ες;_ααπατα
1 παντα'είναιανοιχτα η
' -› Δ`ενόψει Λαμπσρόπ ;
Ϊ.Η;σπμερινιτ ο . α
 προπόνπσ θα .παταω `~
Η  α "γ¦εω`γιατπ@ετ'νή ἑ ς αρεἱαγτ_πς:ομόσας του 
   “|ΙΠειραιό  `. 
` .πως οεν βιαζεται για τον Ξένο
περιμενει το Νάπα τπς πρωτπς
ο :ΦΜΡοπονΛθΣ Ξεκαθάρισε
που πρεπει να αποκτήσει και π
απόθεμα είναι ότι έχει σκανόρει
τπ μισή Ευρώππ. όμως θα
Ι Φόσπς στπν ευρωπιγκα
 κατασκευέ 
“ατα τα" Ι
Η Λαμπορόπ κεροισε στπν εε”
“χτυπησει τους καταπανσυς με
ΔΑ"ΚΩ"°ΥΝ Ο' ΒΑ¦ ΚΟ'
τπς ταν Μπαρτσεπόνα και
ερχεται αυριο ορεεότπ στον
Πειραιό ο ο Μπουρουσπς
τι πόντους και τα ριμπόουντ.
εχοντας βρει νεο μπασκετικό
παραδεισο στπ θιτόριαι
ΓραΦει ο ΜΜΜ" 7 ι
αιιιΜαιντοπονιισ: (σεΜόα κι Ι
, ΜΜΜ-Φ.
ε  ρε 
:τα αν
ε ·~|'ὲόΝικνωΜταΜκατ 
 "ΕΑΙ°·Ψ Μέ 
¦. Ιαπωνικό αΕΡΓΟΤΕΆΗΣ]

Τελευταία νέα από την εφημερίδα