Πρωτοσέλιδο Έθνος: Στο χείλος της διάσπασης η ΝΔ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡ|ΤΗ
24 ΝοεΜΒΡιογ Με
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: Ι0230
Ι.30€
ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Βρετανικόε
κολοσσόε στα
κοιτάσματα
τηε Κύπρου
Η εταιρεία 86 απέκτησε
το 35% του Οικοπέδου
12 τηε κυπριακόε ΑΟΖ. τ2
ΕΦΟΡ|Α
Μ ΝΕ". "'||ΒῖΕΡύ
|'0|ΝΒΜ"0 τε
+35 ε  ι ° ·
ΑΝ. Αττικη
Στον αέρα επτά
στα ιο ολοήμερα
σχολεία
Επτά στα δέκα δημοτικό
λειτουργούν ακόμη με
μεγάλεε ελλείψειε. Μ. 35
η γ Μη'
Πληρώνουν
οι αγώνεε
'/ τηε Ευρώπηε
»23-27
στην τη ;ι¦ιι.ιιωι ~. ι ν
Η νΜη·:ωκη· Μι···“ιω
· Μπωι“ η..
Ερχονται 5 οσο “ΜΜΜ
μονίμων σε δημοτικέε επιχειρήσω
ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝ|Ο ΤΩΝ ΠΑΡΑ|ΤΗΣΕΩΝ κΑι Η ΕΤΑ|ΡΕ|Α·ΦΑΝΤΑΣΜΑ
Η" ΧΕ|ΜΣ
τπε διάαΠαα
ΚΤΟΣ ελέγχου βρίσκεται ο εμφύλιοε Που ξέσπασε στη ΝΔ μετά το
φιάσκο τηε αναβοληε των εκλογών. με την παράταξη να βρίσκεται
στο χείλοε τηε διάσπασηε. Σημερα αναμένεται να αποσαφηνιστεί το
τοπίο, με τον Β. Μεϊμαράκη να υποβάλλει Πιθανότατα την Παραίτηση
του στην ΚΟ από τη θέση του Προέδρου. ενώ οξύτατη ήταν χθεε η αντιΠαράθεση, με δηλώσειε μέσω κύκλων, με τον Αντ. Σαμαρά. 4·6
ι'ι':.-“τμ-Μι¦~Μιιι:ιειιὲἩ!·!ΠΜ Πω:: :κι ι  Οι τ=1ἑιἑ¦ι|ιιιω ΜΜΜ
Ο <Παπάε από την Αλάσκα
Που σωζει προσφυγεε
Ο 36χρονοε ορθόδοξοε ιερέαε Χριστόφοροε Σουφ έχει αναλάβει
του καταυλισμού του ΟΗΕ για τουε πρόσφυγεε στη Σκάλα Συκαμνιόε. 36
ηεηΝΔ
Υπό Παραίτηση ο Μεϊμαράκηε,
εκτόε αν... η Πόλεμοε με δηλώσειε κύκλων από Πρώην και νυν
Π|θΑΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝ|Α ΕΚΛΟΓΩΝ Η 13η ΔΕΚΕΜΒΡ|ΟΥ
ΜΜΜ* ”Ἡ ζ' ~:ΐ-' ι
Ο Νο' κΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ
Π"Ν ΠΑΤΡΑ
Μ"ΣΕ Μ"
Β ΜΗΝΩΝ!
ΜΥ "ΜΗ"
Από την Πάτρα, και με προοριαμό το Μπάρι. είχε περάσει
τον περασμένο Αύγουστο ο
Σαλάχ Αμπντεσλόμ. Συναγερμόε και στην κύΠρο για
έξι Γ άλλουε, ύποπτουε για
σχέσειε με το ιειε. 37
συντονιατπε