Πρωτοσέλιδο Θεσσαλονίκη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
έ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
   ·     
ΤΙΜΗ 1¦30€ · ΕΤΟΣ 53ο · ΑΡ. ΦγΛ. 11.669
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΝΟΕΜΒΡ|ΟΥ 2015
και σΤο ίΠτεΤΠετ Μ.ΤΠεΜΠε:.αΤ
ΥΠΕΞΠΓΔΜ
«Μας εκβιάζει η Ελλάδα
για Το όνομα»
ΣΕΛ. 8
ΣΕ ΑΥΤΟ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑ| ΟΡΓΑΝ|ΣΜΟΣ
Αυξάνεται σΤο 1.20
Το εισιΤήριο Του ΟΑΣΘ
Θα ισχύσει από τις αρχές του 2016
Πρααααεια
να ιιαραμείμαμμ
Μαεμές
αι Τιμές
για Τις μαμας
αααμιαμίαΤαμ
διαδραμὡμ
Το ΤραΠέζι υΠάρχει και
Το σενάριο Του 1.10 ευρω. Το οΠοίο όμως φέρεΤαι να αΠορρίΠΤεΤαι
αΠό Την κυβέρνηση καθως σΤην
ΠερίΠΤωση αυΤη θα χρειασΤείνα
υΠάρξει αυξηση και σΤις Τιμές Των
καρΤών. ΕΠιΠλέον, οι εΠιβάΤες Που
Πληρὡνσυν μισό εισιΤήρισ θα ΠρέΠει
να αναζηΤοόν Τα δυσεύρεΤα κέρμαΤα Των ΠένΤε λεΠΤὡν. καθώς Το
μειωμένο εισιΤηριο θα διαμορφωθεί
σΤα 55 λεΠΤά.ἘΤσι. Το εΠικραΤέσΤερο σενάριο. συμφωνα με έγκυρες Πληροφορίες Της «Θ». είναι η
νέα Τιμη Του εισιΤηρίου να κλειδώσει σΤο 1.20 ευρω.
Η κυβέρνηση είχε ζηΤησει οι νέες
Τιμές να ίσχυαν αΠό Την 1η Νοεμβρίου. ΚάΤι ΤέΤοιο όμως ηΤαν αδυναΤον για Τεχνι κόός λόγους κι έΤσι
η αυξηση ΠαραΠέμΠεΤαι για Την
αρχη Του νέου χρόνου.
ΣΕΛ. 10
8Ρ0ΒΤ8
Τι μΠάλα.
Τι... μπαλέΤο
Αγριο ξέσΠασμα Του
ίγκόρ ΤουνΤορ καΤά Των
ΠοδοσφαιρισΤὡν Του
μεΤά Το 0-0 με Τον
ΠαναιΤωλικό σΤην
ΤουμΠα. Φωνές
διαμαρΤυρίας αΠό
οΠαδους έξω αΠό Τα
αΠοδυΤηρια. ΣΕΛ. 14-15
ΠΟΔΟΣΦΑ|ΡΟ: ΑΛΛΟΥ ΠΟΛ|Τ|ΣΜΟΣ. ΕΔΩ ΝΤΡΟΠΗ
ΣΕ^. 16.25
ΗΡΑΚΛΗΣ
Απόβαση
οΤη Βέροια
Ξανά χωρίς Τον ΚοσΤίν Λάζαρ. αλλά με
Πολύ κόσμο μαζί Τους οι κυανόλευκοι
Παίζουν σημερα με Τη «βασίλισσα Του
βορρά». ΣΕΛ. 18
Τα δέονΤα με Κόκε
ΣΤην εΠισΤροφη Του ίσΠανου μεΤά αΠό 4. 5
χρόνια οι κίΤρινοι νίκησαν με 3-0 Τον Εθνικό
ΑλεξανδρουΠολης και συνεχίζουν Τον καλΠασμό Τους Προς Την άνοδο. ΣΕΛ. 23