Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ντροπή, οργή, σύννεφα διάσπασης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ιι ΛΕΩΦΟΡ0Σ
@Μποντ
 ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
 Γ  Γ
Ο ΠΑΠΑΟΠΠΑ|ΚΟΣ ΜΠΟΡΗ
ΑΣΤΥΠΟΜ|Α. Δ|Α|Τ|·|ΤΠ ΚΑ|
ΚΟΠΤΟΠ|·|. ΕΝΠ Ο ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟΣ
ΑΣΧΟΛΕ|ΤΑ| ΜΕ ΤΟ ΤΣΑΜΠ|ΟΠΣ Λ|ΓΚ
ΣΚΗΝ|ΚΟ ΑΠΑΞ|ΩΣΗΣ ΣΤΗ Ν.Δ. ΜΕΤΑ ΤΟ Φ|ΑΣΚΟ ΤΗΣ ΚΑΑ|'|ΗΣ
ΠΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤ|ΣΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
ΝτροΠΠ. οργή.
ο 6ιἀσΠοσΠ5
Η Νέα Δημοκρατία κλυδωνίζεται
μετό το «Βατερλώ» των εσωκομμα
Αγανακτιομένοι οι ψηφοφόροι τΠς Ν.Δ. Που έσΠευδαν
Αγρια «αλληλομαχαιρώματα» μεταξυ
των τεσσόρων υΠοψηφίων αλλα κα
τικών εκλογών Τερόστιες ευθύνες
ΠαΠαμιμίκου και των μελών της
Εφορευτικής ΕΠιτροΠΠς Που δεν
διασφόλισαν τη διαδικασία
τόΠιν του φιόσκου, το οΠοίο δεν αΠέτρεψαν. Το οργισμένο τηλεφώνημα
Μεϊμαρόκη-Μητσοτόκη, οι εΠιθέσεις
Τζιτζικώστα και οι αιχμές του ΑδωνΠ
ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝ|Ο ΑΠΟ ΤΑ Δ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ
ς)Όη¦
|·| ΟΕΣ|·| ΤΟΥ <<Ε.Τ.>> <<Ε|ΚΟΠΕΣ ΠΑΡΑΚΜ|·|Σ ΣΤΗΝ Π|Ο ΚΡ|Σ|Μ|·| ΣΤ|ΓΜ|·|>> › ΡΕΠΟΡΤΑΖ. ΣΧ0Λ|Α ΣΕΛ|ΔΕΣ 2-3. 7-1"
ΕΝΩ Ο' ΝΕΕΣ ΚΑΝ-'ΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑ|
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 2-3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ.
ΠΟ|Ο| Π|ΕΖΟΥΝ ΠΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ
ΚΟΜΜΑΤ|ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ' «ΦΩΝΕΣ»
ΑΚΟΜΗ ΚΑ| ΠΑ ΣΥΝΕΔΡ|Ο
αΠό το Πρωί να ψηφίσουν και
έβρισκαν κλειστό κομΠιουτερ:
«Πώς θα Πείσουμε ότι μΠορουμε να κυβερνΠσουμε;»
«ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ»
Π ΕΤΑ|Ρ|Α ΠΑΠΡΟΦΟΡ|Κ|·|Σ
ΠΟΥ Ε|ΧΕ ΕΠ|ΛΕΤΕ| ΛΟΓΟ
Ο|ΚΟΝΟΜ|Κ|·|Σ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑ ΝΑ Δ'ΕΝΕΡΤ|·|ΣΕ| Τ|Σ
ΕΣΠΚΟΜΜΑΤ|ΚΕΣ ΚΑΑΠΕΣ
Ποιοι ρ ο·  
¦ΚΑΙΠΠΣ 'ΕΞ
ξΥΠιτιΞινι›ον
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΑΠΟ ΤΑ Ο?
ΠΑ Χ|Λ|ΑΔΕΣ
ΑΣΦΑΛ|ΣΜΕΝΟΥΣ
ΓΣ Αναλυτικοί Πίνακες για Δημόσιο,
|ΚΑ, Ταμεία ΔΕΚΟ, τραΠεζών
Ξ Τι ισχυει για τις γυναίκες και
τους ασφαλισμένους Προ 1993
ΞΕΚ|ΠΑ
ο Ο «ΜΕΓΑΛΟΣ
ΠΟΛΕΜΟΣ»
ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΤΖ|ΧΑΝΤ|ΣΤΩΝ
Ημέρες τρόμου στις Βρυξέλλες
Που Περιμένουν χτυΠημα αΠό |5|5
(:ι:_ “Ε ω ¦ » Ευ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα