Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΝ Σπορ
Δ/υτης: ο. Νικοῆα'ί'5ης
Διευθυντής ΣυνταΕεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ί] 30 ε)
ΚΥΡιΑκΗ 22 ΝοεΜθΡιογ 2045 Ο ΑΩ.. 45820 '
ι...·
ότι οεν θα γίνει ο αγωνας. ιοεκαόες
οηαοοί του Παναθηναίκού μηούκαραν
στο γήηεοο αηό τη θύρα Το και τα
έκαναν γης Μαοιόμι ότι βρέθηκε στο
σωρό τους το κατέστρειμαν. εήηωσαν
στην κερκίδα και ηεριμετρικα του
αγωνιστικού Χώρου
Μόηις ανακοινώθηκε αηό τα.μεγαοωνα
τα καθίσματα της θύρας. έβαηαν Φωτιές
τρωει ο Πορτο: κηιιιι: Μη.” Τει
Η ομαδα Νέων του θαυμηιακού έκανε
η ηόρτι στην έ6ρα του Παναθηναϊκού.
ουντρίβοντός τον με το εντυηωσιακό 0-4
ΣΤΗ ΦΩΤΟ: ο σκόρερ ούο
τερματων Γιαννης ηότοι
ο εεΜΜ“Μ
"ΙΜ   Ν'
771108 852Ι74 47
Το μεγαηείο
της αηητείας ,
η ο οιαιτητιίς
ρ ηνόρέας ηαηηός
Μια ακόμη
ι - ι . νύκτα ντροηής και
ί ΜΜΜ ' - : θηίιμης για το εηηηΜΒΜ” “97 ~ νικό ηοοόσΦαιρο. στη
ν 'Μ“"°"°“ό γ > · ΛεωΦ6μθ. εννέα μήνες
Ξ ΡΜ' μετα τα γεγονότα του
Μωαβ" ο Σκηνές “καηακαηυιμης·· μετα την ανακοίνωση
αηό τα μεγαΦωνα ότι ο αγωνας οεν θα οιεΞακθεί ο Με
εισβοηιί οηαοων και μακες
με την αστυνομία μέσα
στον αγωνιστικό Χώρο
για ηερίηου μια
Τον οηεβαρη ήταν ο κασόμι
κόψιμο στο χέρι) ο Τωρα
ο ισηανοός ο Τότε κόηοιοι
μίηησαν για _κηρόκηηση» του
' βίτορ ηερέιρα να οτόσει ως
τη μεγόηη ηεριοκή ηριν αηό
την έναρεη του ματς ο Για
την ηαρουαία του βαγγέηη
Μαρινακη ο Φέτος ο οηυ
μηιακός οεν ηρόηαβε καηίι
η καπό να ηατήσει στο κορταρι
ο Ζήτημα να έμεινε σε...
κοινή θέα για ένα ηεητό
Ϊαεν`έγινε ούτε μια Μείωση.
Δ η`ηαρα_μικρή κίνηση αηό>
·-πΒε“Μ ιεΜ_οόήενκων“ '
ο καμια-:ΜΜΜ εύκα_ιρία να Μωαβ'
στο ηοοόσΦα ρο`τηνεηευθ ία του Ξ `·
ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΩΝ" ηΡορηεηοηΤΜ
Τιμ Τομ ηημηοΗηηικο μετα τα
χθεσινό εκτεταμένα εηεισόοια
Σοβαρός τραυματισμός αστυ-' `
νομικού στο. χ η
¦ ~ ο _ κεΦόηι|αιιό ιμω-` ~
. ° “Ρ°8°Ρ°° ` ! τοβοηίσα ο
του Μέθα: ` Διεκομίσθηῳ _ _
 ΦΜΜΦΤ
Μπηκα” "°°°Κ°“ε'Ρ  “
ι - -οήηωσε Χθες ` '
Μ;¦2ἶἔ=:ἔὁω Στη Λεωφόρο ηήγαν και
ε . η ¦ ~ ~ θα συγκαηέσωἶ” οι ιεκτος αηοστοηης) Μανιατης. ~ 7
·. Ξ'~εκτόκτωςότο Διοικητικό. Τσέρι για να βρεθούν κοντα
"ά"  ΜΜΜ της ΜΒΜ· στους συμπαίκτες τους
'ω' "°"'°"'  νσθηναίκόςόηου αροτί- η
“Φόρων "ε έθεμαι; να υηοβόηω την ηη- '
ραίτηα` .μου ο θα ειοη-¦
γηθω στο Διοικητικό `Συμἐ _
ή ούηιο να;εεετύσειεανθα. γ
_ ηρέΞηειο ησνσθηναίκόςνα 7  , . Α ο γ
ι¦συνεκισείνα συμμετέχει” κι ΒρέπΖΟς.¦οεοοωΜΜς Και Σ
 "ρ "°ώ¦ωΜ"¦.χ ·~Ρομηέρτο χθες στη ΛεωΦορο 3
γάμμα γῆειίκων“ατο' 
' ο Μ _στα¦ηόόια τους·
τνηει· ιιι·κη Μίρα):
τ 'ι ηηαοι·ηκικοτ αεκ ~
ή ο ΣούρίζειοΤιΑινΝιιΣ
_ ι Σ ΜΜΜ" αηόἱτην`
η Ι .ηρκαοία με βοηθούς
Ά 1. τους ΠΕΤΡοηονΛο που ι
1 ίοιου συνδέσμουι κα `
.Ξ ΚΑΜΠοΥΡΗ (Εύβοιαςί
Το ματς αρκίζει στις
7.30 μ: ή κα4ι“θα μεταωθεί αιιευθείας από
η στο ΝονΑθΕθηΤε ·ι
ο :εΙι·Δα 7 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα