Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ Το «Ε|(ΡΗ|(ΤΙ|(Ο» '(0|(ΤΕΪΛ
ΜΕΓΑΛΗ ΜΠΑΛΑ · 0088ΙΡ “ · πΡοΣΦοΡΑ ΤΡΕΝΠ
.ΜΗ _/- ¦ χω· ω
ΔΡ. ΦΥΛ. 5303 ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1.30
ΙΜ Χουν £ΝοχοΙ! ΤΕΙΛῦΧΡϋΝΙΑ
  Ι. ' '
ή;; .ῖἶἴ Ξ · 7 ' Σ . ; “εἴ 7'ῦ'“?“ .>=“  ξ·›7=··!”!”  “Η
 ,- ε;
Ϊ α ε*
Ε ί ' Δ Δ '
. Δ ν· ~ “α 2
Ξ Ο· - °
ὁ ' Ψ 4
μ ! . · “.- ω
έ . ~ ` .
Ϊ  7 ι!!
Ί· Σ· ·: ~ .
10' ~ ' μ νδ _
Ε ·'· 7 ῖ.ν··ξ η
· ούτε την προθέρμανση · ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ · ΜΑΤΑΙΩΘΗκΕ (0-3 Μι.) Ι
δεν άφησαν να γίνει! ΜΕ ΦΩΤΟΒοΛΙΔΑ ~ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙ0ΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΟ _
ο κΑῖΑ"ΕΛΤ"Σ Το ΣΤΟΝ Το ΜΑΤΣ ΜΕ .
ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΦΙΝΜΠ0Γ|(ΛΣ0Ν θΡΥΛ
"ΜΧ". ο·
' · ·=· Εῇ2ζ_ Η · 13 . Δ'
¦·εΞΞ·› "
'ἶ·'ῖ!·! 7 ¦
ο..»ρἐ¦ ·. .. .
' _ Ἡ .
Ι | `
' Η..
¦'ὲ _ ή” 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα