Πρωτοσέλιδο Έθνος: Θέλουν αίμα σε όλες τις συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
έ 2Ι ΝοεΜ8Ριογ Με
ι Αμ. ΜΜΜ: ιο228 _
ι.3σ€
Με ανο κή Βι8Λιο:3.50€ ή ὅ .·· ζ; Ιανού Γοι›:τατοιΐ
Γουτοὐ Γουπατοὐ
Το συγκλονιστικό Παιδικο διήγημα
Του Αλέξανδρου Πατιαδιαμαντή
  ΠΡΟΚΛΗΤ|κΕΣ ΑΠΑ|ΤΗΣΕ|Σ ΤΩΝ ΔΑΝΕ|ΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕ|Ο ΕΡΓΑΣ|ΛΣ
Με το ·εσΝσΣ Με κγΡιΑκκε· 
¦ Πῆεκτσ_ 
- > ~ χωρα μια; ι
σε όλε5 τισ συντάξετε
Πλέκω και Ζή°τοι3ν ΠερικοΠέ8 ακόμή και στι8 κατώτατε8 ξ ψΥΧΡ0ΜΥΣΜ ΚΜ ΜΙΒ ΜΝ ΠΡΒἔἔἔἑΒΜΜ
δημιουργω ΣΤ Ο στόχαστρο του κουαρτέτου έχουν μπει οι κατώτατε5 συντα- 6%) μεσοσΤοθμ|κ" μειωο" σΤι5 εΠικουρικε5
ξει8. Οι δανειστέ8 ζητούν Περικοπή ῖΠ8 συνταξιοδοτική8 δαΠανή8 Χόνουν το ΕΚΑΣ ΤΖΟ.ΟΟΟ δικαιούχοι
κατά 1% του ΑΕΠ, ενώ Πιέζουν τι εθνική σύνταξη να καταβαλλε- Ι | Ι
ω ται με συγκεκριμένα εισοδηματική κριτήρια. ι ΐςΚο"ρεμο» Φο εφσΠοξ 46
ΜΝΗΜΗ Ϊ
ιωΜοωΒιΛ ι
ο.. έ
Νέα σφαγή
ισλαμισμό5 δι (ΠΟ ΜαλΙ
* 'ολα ο ο ία @ό Την Αλ
μ φ β . Καιντα 26
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
Γερν ει το ΕΣΥ μαζί  ε έ ν
"ΜτΜΜνΜ     Αγρότε5.εκμισθωτέ5 ακινήτων
»28.29 και ετιιχειρήσει5 οι μεγαλοι
χαμένοι. 4-5