Πρωτοσέλιδο Άποψη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
οι ΜΕτλΣειΣΜοι . .  ::Ἑ“ἑἑΜ%ἔε
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Δ08 ημιν σήμερον... @ή ΜΞΜΜι 
Μο Το Μ^ΚΕ^Ε'Ο ' Ι τ"εΞι:έιέοΞ:ῖΞ:όἑ:;ι  έ
  ›ΣΕΛ.ι2-ι3 (“'κο|   ἑ"όῖ““ν“μενόμ"“ "ΗΜ" ,Ἡ ή
2" /22 ΝΟΕΜΒΡ|ΟΥ 20" 5
ΑΠ. ανα 705
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ κγριΑκογ Πολιτικη α ΑοΛΗ·ΠκΠ εΦΠΜεΡιΔΑ γνΜ.ἰαμομ5ἰ.εΕ
  3 ΑκγΒΕΡΝι-ιτΕΣ
'Π“ῶ"ΞἔιΉ'Ξ Π0Λ|ΤΕ|ΕΣ
αλήθειας
»ι Οι κυβερνητικές
»ι Οι «Προγραμματικές» “ 7 . 4 'ῦ ή - ' _αΠὡλειες μετά τις δια
του Β. Μεϊμαρακη, η ¦ ¦
του ΛΠ_ Τσιτζικὡστα,  ` γρΠΦες Νικ9λΟΠΟυλΟυ
του κυρ. Μητσοτακη και ΑΠΟ ΦιΛονΣ ιι “ · και Παναγουλη αναζωτου Α6. Γεωργιαδη ο ΑΛΕΞΗΣ” Ρ 7 Πυρωσαν για τα καλα
'Η Ποιος θα Πεισει ' _ τα σενό Ι
¦ _ ρια της εκ νεου
τους Νεοδημοκρατες; - . ¦ ¦
»ι Η «Λ» καταγραφει 7_ ο _ ~ Π ν.Προσφυγης στην καλΠη
νομό Προς νομό τα ' β , Μ Πληροφοριες για
ΠροΠυργια του καθενός - ' · ,έτοιμη λίστα με
”Ἑ"φ'ῦ“ 'ΣΕ^'ῦΪ9 τεχνοκρατες Που θα
μΠορουσαν να αξιοΠοιηθουν σε κυβερνητικό
Πόστα ενδεχόμενης
οικουμενικής ›εεΛ. 3,4
ΜΑΝ ΔΕΝ ΑΡΕΣογΝ κι όμως,
Ήχοι ερωτήσεις.“ τα °Παιρνε...
. η Μ ΕΠιστολή διαμαρτυρίας(;) »ι «Γαντζωμένος» στην καρέκλα
η 6 ~ των εργαζομένων της ΕΕΕΠ για του εμφανίστηκε ο Πρόεδρος της
"ή το Προ 2ΟΠμέρου ρεΠορτὁζ τής ΕΠιτροΠ|ής Ανταγωνισμου, Δ).
. «Α», Που όμως αφορούσε μόνο Κυριτσακης, σε ραδιοφωνική
ε 7 εκΠομΠή, με Πολλές ανακρίβειες
, , τον Αντώνη Στεργιὡτη
'ΣΕΛ. '|6
για τις αμοιβές του ·ΣΕΛ. ι 7
   “  
»ι Πυρα κατα του αΠειλουμενου Πρώην υΠουργου
και αρνηση αΠοδοκιμασίας των τρομοκρατὡν
αΠὁ έδρα και βουλευτές
»ι Η τοΠοθέτΠσΠ ΝικολόΠουλου -κυρίως- στο θέμα
Πανούση, αλλα και το «όχι» κατα την ψήφιση των Προα- ΕΛ.
Παιτουμενων στη Βουλή έφεραν τη ρήξη με τους ΑΜΕΑ. 4· 15