Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"εε ρΓ855 Σάββατο 24.44.2045 ο Δρ. Φύῆῇου 59ο
ΞΟΕ|Λ|_
'ΚΒϊίἰἱ58
ρ8Γ85|ςῇΠ4ο.94 · ῖΟΧΓἰΓΠ8.9Γ · νΘΓγ5οΠγ.94 · ΚΘτῇτ5Θ.94
|_ Ξ:|
. . Η .-μ " κ “ύ
Ξ η· . -.ζμ Ρ - η" Ύ.- |·
.Η' · _ _
· ' > _·
. .. _ -· ΐ
ΜΝΉΜΗ'
" Έξι ¦ ¦ Ι 'Ι
.-- -:=ε··'
Ξ·' |
. ἡ.- . Ρ ¦. 4 _
“ Η ' - | 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ε4ΔοΜΕΝΗ 4ΣΤοΡ4κο ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΛΛΗΝ4κΗ ΑΣ4γΝοΜ4Α
Μεταναστε5 «κοβουν» τον Ο 6. Πυῆα4αε - Χορτ4ἀτη ο «πω χήρτη5» στο
δρόμο σε Πρόσφυγε5! σε... 320 σεῆίδε5 Ν_ θεσσσῇονίκη5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα