Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 13o • ÖÕËËÏ 3152O • ∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Τι απαντά το
δασαρχείο
για τον Υµηττό
Ανακοίνωση του δήµου
Αγίας Παρασκευής
ΣΕΛΙ∆Α 13

«Ανεργία
και κοινωνική
οικονοµία»
Εκδήλωση - συζήτηση στο
δηµαρχείο Αµαρουσίου
από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ

ΣΕΛΙ∆Α 2

Χιλιάδες καταναλωτές
επωφελήθηκαν

Η απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
για τα Τοπικά Σχέδια ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων

ΣΕ ΝEΑ ΕΠΟΧH
Μια νέα φιλοσοφία θα διέπει στα επόµενα χρόνια τον τρόπο µε τον οποίο ο ∆ήµος Ηρακλείου
Αττικής χειρίζεται την αποκοµιδή και τη διάθεση των σκουπιδιών της πόλης. Αυτή
η νέα πολιτική αποτυπώνεται στο Τοπικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων,
το οποίο εγκρίθηκε από την πρόσφατη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου.
Εναρµονισµένο µε τη σύγχρονη φιλοσοφία, το Τοπικό Σχέδιο – το οποίο
συντάχθηκε από τις Υπηρεσίες του ∆ήµου και χωρίς δαπάνη προς
κάποιο µελετητικό γραφείο -προβλέπει, µεταξύ άλλων: την διαλογή των σκουπιδιών στην πηγή, την έµφαση στην ανακύκλωση,
αλλά και εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης (κοµποστοποίηση κτλ), µε απώτερο στόχο το τελικό ποσό απορριµµάτων που καταλήγουν για να θαφτούν στους ΧΥΤΑ να είναι αρκετά µειωµένο σε σχέση µε το τρέχον καθεστώς.
«Το σχέδιο µας είναι φιλόδοξο και στη λογική
των απαιτήσεων της εποχής. Η δηµοτική αρχή, σε συνεργασία µε τους εργαζόµενους
του ∆ήµου, έχει και τη βούληση να προχωρήσει. Είµαστε έτοιµοι να παλέψουµε και
να διεκδικούµε ώστε να γίνει πράξη», σχολίασε στην παρέµβασή του ο δήµαρχος
Ηρακλείου Αττικής, Νίκος Μπάµπαλος.

17η ∆ράση ∆ιάθεσης Αγροτικών
Προ όντων του ∆ήµου
Αµαρουσίου

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΣΕΛΙ∆Α 11

«Θέατρο στα Σχολεία»

ΣΕΛΙ∆Α 3

8ο Μαθητικό Φεστιβάλ
Θεατρικής ∆ηµιουργίας
∆ήµου Περιστερίου

ΣΕΛΙ∆Α 14

ΣΕΛΙ∆Α 9

Με όλες τις τιµές

Με θρησκευτική κατάνυξη και µε όλες τις τιµές υποδέχτηκε το
Μαρούσι την Ιερά και Θαυµατουργή Εικόνα της Παναγίας
Σουµελά, στο παρεκκλήσι της Παναγίας της Νεραντζιωτίσσης.

Ότι θα προτείνει
στους δηµάρχους Ελληνικού –
Αργυρούπολης
και Γλυφάδας να
συναντηθούν µε
τον πρωθυπουργό, για το θέµα
του πρώην αεροδροµίου, στο Ελληνικό, δήλωσε ο
δήµαρχος της
πόλης, κ. Ανδρέας Κονδύλης.

ΣΕΛΙ∆Α 9



Τελευταία νέα από την εφημερίδα