Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| _ Π Π ¦ ΤΙΜΗ 0¦60 Ε. Σ""""Φ"'
ΚαθημερΝη ΜΠχηπκη ΕφημεριδΠ  
Μ "Η" ΜΝΗΜΗ
_ πιο ΜΜΜ
της Κρητης ΜΜΜ
Ε. ΜΑΗ: Πθνν[email protected]ΌΞΟΠ£18ΚΠΠ8.ΞἘ ΝΕΒ: νννννν.αμοΠαεΚ1Μ881· ΤΗΛ:. 28210-74544 ΡΑΧ: 28215-01509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 8.953 (+1943) σελ-5
Αγώνας με· την Μύρινα·
8Μβοῇῇ9]υωῳυ κρασί
Δ Π. Βουλγαρακτ1ς:
` 4·ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΒΕΡΝΑ " Ἐ|'Π|Μ|'Ϊ Προσφορές Ολο το ΚΜ με! η
αν τα" τον Με το" ΜΜΜ ' ς “ο κ
Ο ΤΖΑΜΠΑΣ“ , ΜΜΜ-ΜΜΜ ...... .. Με...
"Ι" ΜΜΜ .ΜκΜΛΜΜΜ_ 3%
Εν11μερώνουμε τους φίλους -------------------- -- σελ] ΝΜΠΜΜ Με .................. .. 1,98..
πελάτες μας ότ1 από τ11ν ΜΗ" Μ" 'ΜΜΕ ΜΜἩἩ-Μ-“ ΜΒΜ-   _ Ι  Μ Πέ... ....................... .¦
είμαστε πό κοντό σας › ΜΜκΜ ............. ..
Ι , πννΜΜΜε Μ
με εμπλουτ1σμενο μενου Εκ" Β η _ · ΒΒἙ“
σεέν“Ζεστό ..... Η!! ........ _. Μ ΜΜΜ;; ·········· ·· Με
κα1 ευχάρ1στο περ1βάλλον ΜΜΜ ΜΜΜ-ΜΒΜ ......................... .. 8%
Κ. Μάνου 8: Παναγούλη, Κουμπές ""Μῇ"8|ς 'Η | 'ο' έ
ΤΜ· 2821099195 - 6980566162 ....................... .. Με, 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα