Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Κράτος... ΣΥΡΙΖΑ. Επιλογή διευθυντών με "συνέντευξη"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ἔβΒ!Ρ^χ"^0Σ ΕιΝΑι 
  Ψ '''''' 
Σαββατο 2] Νοεμβρίου 2015 - Αριθμος φυλλου 1.754
Π ί π 
ι Ν Τιμη ι,3ο ε ο ε Π έκδοση με τις Προσφορές) - νι·νννι·.ε-τγμσε_ασΜ ι ΑΛΑ 
ΤΟ ΥΓ'. ΠΛ|ΔΕ|ΛΣ ΔΕ|ΧΝΕ| ΤΟ «ΜΟΝΤΕΛΟ» ΑΞ|ΟΛΟΓ|·|Σ|·|Σ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣ|Ο 
ΚΡΑΤΟΣ... ΣΥΡΙΖΑ 
Εηιῆογή διευθυντών με "συνέντευξη"
ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΣΑΣ ΖΩΗ
Ο' Ε|'||ΔΟΣΕ|Σ Ο' ΜΠΕΣ ΤΟ ΝΕΟ"των υησψηφίων ηου είχαν στηθεί αξιοκρατικό Μ ΟΛ | Σ Ε Π ΕΣ Ε
στη συνέντευξη θα το καλοκαίρι μοντέλο ΣΤΟΥΣ ] 53
έχουν μεγαλυτερη στα σχολεία δεν εκτός αηό τα ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
βαρυτητα αηό «ανέτρεψαν» τους σχολεία θα Ο Π 'Ο
το Πτυχίο, την Προηγούμενους εφαρμοστεί ΘγΜ Η ΘΗ κε ΤΑ Π ΕΡ'
εργασιακή εμηειρία διευθυντές και και στις <<ΣγΝ ΕΝ ΝοΗΣΗΣ» ΠΑ
και την ψηφο των τώρα αλλαζουν Περιφερειακές ΣΕΜΕΕ Το ΑΣΦΑ^|ΣΤ|κο
εκηαιδευτικὡν το συστημα Διευθύνσεις Μ
Τ' ΠΡΕΠΕ| ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ Ο' ψ|-|ΦΟΦΟΡΟ|
ΤΗΣ Δ. ΠΑ ΑΥΡ|ΑΝΕΣ ΚΑΝ-'ΕΣ
ΜΒΜ 'ι ιἔ»ῖ να τα Υν Σιλ
ΙΙΙ-Π
ΣΕΝΓ|(ΕΝ
Π Δρακόντεια
'~ ο  `   , μέτρα
· “ · ` φα ή· ι _Υ = › και εῆεγχοι
σ __ .' Β' _ _` . ¦ στα συνορα
` “ ` “ η η της Ε.Ε.
&ΑΝΑΛΥΣΗ
ΜΕΤΡΑ !ι.2 Δ|Σ.€
ΜΕ ΝΕΟΥΣ
ΦΟΡΟΥΣ
ΚΔ' ΜΕ|ΩΣ|·|
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΦΕΡΝΕ| ΤΟ 20%
ο”, Και στατιστικα μαγείρεμα:
Πιῳω «Μηδένισαν» φέτος την ύφεση,
3;; “==> Α ΑηοοΕΜΑτικΑ τον ΠΕΑ κΑΝογΝ «ΜΕΡΑ» Σεπ 24 αλλά με τιμές" πω
<< ΣΠΑΣΑΝ>> ΟΜΟΛΟΓΟ ΠΑ ΝΑ ηλιιΡΩΣογΝ ΕηικογΡικΕΣι “Ε^'^Ε"Ε"°"“

Τελευταία νέα από την εφημερίδα