Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μμ- ] “°Ε“Μο"Μ ΟΛΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ
-  σε ΦΥΛΑογω 7 :Ι η 
 1 η  7 
“Μ “ Π ο 
Με Η ο Λ ' ϊ ΙΚΑ
Νωω.···'π···.··
ο ΔΕΙΚΤΗΣ Ι>/ΤΒν ΚΑΙ ΙΙ πΑΙΙΙ>ΙΙΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΙΑ: ΒΓ"ὅΞΒ Τε"
Εθνική · Πειραιώς - Α|ρΤΙε ΒεπΚ - ΕυΙοοεπΚ Ι γ ο
λ ' ΒεροΙΤουλο
Ο η θεια γΙεΙ ,, 
' μείωση επιτοκίων γιο το βορῦιτων
Ι85 εκ. θελει ο Ποντελιο6ης@
ΤΙς Τροπεζες 
Χορός υπεροξΙὡν γιο τους επενδυτές Ασφαλιστικό
Οι τιμες Των ΑΜΚ και η προοπτικη γιο ονοῦο των οποΤΙμηοεων » Συγχωνεύσεις ων και αύξηση
ΠΡΟΑΠΑΠΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ...
πονω απο Ι00%- Μ- ” εργοΜΙΚυν εισφορών ω ω
'ολο Το ο _ Τ Δ Π - :ΑΔ ο  Το ΑΑὲΙΑΑ:ΜοΣ ___
'ο Τ ν ζ Ι * α ν _ Τυπο8 που 
γ η ¦ «χτυπούν» _ 
Αν" ΠΤΗξΜκη ΤΝ εταιρίες «Έρχονται 2 νεο Με
ω· '8 με πολυεθνικές» ΚΑΙ
Η ΝΕΧΤ θΕΝΕΒΛΤ|0Ν ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ νμηεἐρ;ρς:μ:πως;)
Σελ. 43
ΤΡοΜοκΡΑΤΙΑ - ΠΟΛΕΜ ΜΕ ΤΖ|ΧΑΝΤ ΤΑ 'ΜΜΜ
ΚΑΙ ΤΩΡΑ Τ' _ Ρ η
__#- ¦ ' `¦ ·
' ι ο Δ γ· ' Π η ΟΙ επΙπΤωσεΙς οΤην ` ·.
γ %φουλ οι μηχανες
ελληνΙΚὴ οικονομια.- ὁ ¦  Ϊ 
Μ= 14» 
χΡΙΙΜΑ ΚΑΙ |8|8: ο ΙΤΑκΤΩΛοΣ ΤΩΝ 7 ΔΙΣ. εΙ-ΙΣΙΩΣ ΜΑΜ
με στόχο την υγεία
τι  ΜΠΩΡΤοΣ πεΡΙΣΤΕΙ>ΗΣ ¦ ΕΤΠΑ ΒΡΚΑΙΑΛΛ0ΥΣ ¦ Μο ΝΕοΣθεΣΜοΣ
 Συμμοχίο με ¦ Ο ΑονιεοΤ Ι ι °7 Το οφέλη Της Ω ΑΦΜ ΜΝΚ
Τη 8ΙεΙπεπ8 Ξ Κυριος Μπλερ Ξ Διομεσολοβησης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα