Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο... ΟΟΑΩΡΟΣ
ΝΑ' ΤΟ ΑΜΑΝ
Ταϊπέι από ` .- - Ο ΖΑΡΑΣ: Η «Μ» ΣΚ|ΑΓΡΑΦΕ| ΤΟ ΠΡΟΦ|Α
ΤΟΝΕ ΠΟί|(ἙΕ5 ΤΟΟ
να Προσέε°υν | ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ ·
ο ΜΜΕ 7 · ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: ΗΤΑΝ ΜΑ Ν|κΗ ά Ε Η
Π“““δ°“°“λ°5 ΠΟΥ χΡΕ|ΑΖοΜΑΣΤΑΝ 7 Ο
:ε · ΕΡΧΕΤΑ| ο ΛΑΣκΑΡΗΣ κΑ| ΑΠΟΦΑΣ|ΖΕ· 0,41 .
ΠΑ Το ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΗ ΒΕΡο|Α ΜΜΜ
' ΕΥΝΟ||(Η Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Γ|Α ΤΟΥΣ «ΚΥΑΝΟΑΕΥ|(ΟΥΣ»
ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΕΑΕΥΤΑ|Α
ΠΑ|ΧΝ|Δ|Α
' ΠΑΡΑ|ΤΗΣΗ Γ. κΑ|(ΑΓ|ΑΝΝΗ
ΚΑΕ ΠΑΟΚ
ΖΗΤΕ|ΤΑ|...
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
ὶ σ ΕΕΔΕ] :η
`- ω! Ι Ι Ι ζ ¦
Ιβ) (_)Κἶ/[`ἶΜ
' 3' ι: Ο.
Η «Μ» ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ:
11ΑΑΑ 'Η ΠΑΓ|(Ο Ο ΚΟ|(Ε
Ά 1 Ρ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Ν · ΚΕΡΔΟΣ ΠΑ ΤοΝ¦«ΑΝΑΣΤο» Η Επ|ΣΤΡοΦΗ ΤΣογΜΑΝΗ
· χΕ|ΡογΡΓΕπΑ| ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ο ΠΑΥΛ|ΔΗΣ Μ ΕΜΗ. Με ΤΗΝ Ε"^"°^° ΤΟΥ;
' Το μυαλό στον ΠΑΟ
' Κανώτ05: «Μεγάλη απόθεση
το άρθρο 99» Μ Σελ 42
Τ| Ε|ΧΑ ΟΑΑΣΗ...
Τ| Ε|ΧΑ ΠΑΝΤΑ
' ΗΔΗ ΕΦΤΑΣΑΝ
ΤΑ 1Ο ΤΑ ΦΕΤ|ΝΑ
«ΘΥΜΑΤΑ»
ΡΜ Σελ 3-9,47,4Β
Π|ΣΩ ΠΑΑ'
Ο ΤΖ|ΟΑΗΣ ΣΕ
ΣΧΗΜΑ ΜΕ ΤΡΕ|Σ
ΑΜΥΝΤ|ΚΟΥΣ
' ΣΤΑ Π|ΤΣ
Ο Β|ΤΟΡ
' «Ζωντανόε» γκι την Πρόκρ|ση,
ωοΙόδοξ05 ο Κουρνέτ05 ω Σελ41
ΣΕ... ΚΡ|ΣΗ
» ΠΑΡΑΣΚΗΝ7|Α » ΠΟ |Τ||(
» ΜΟΥΣ||(Η » ΠΑΡΑΣΤΑΣΕ|Σ
Ε] Γ|ΑΤ| κΑ| ΠΟΣ ΣΤΗΡ|ΖΕ|
Ι Η · Ο; _' Η  _ _ ΤΖ|ΤΖ|ΚΩΣΤΑ Ο |ΒΑΝ
η ΦΣορεΗοβΕἀς » Αφιερώματα  Ε ο Ρ Η ΑΤΖΕΝΤΑ
·· Δηλώσε·8 υ Σελ 18,19,36-39 ψ
__._Ν